IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Navigatorske funkcije

Navigacijske funkcije sadrže informacije o pregledniku. Daću primer sa kompletno svim ovim funkcijama, a mislim da on sve objašnjava:

<html><body><script type="text/javascript">
x = navigator;
document.write("Ime brauzera=" + x.appName + "<br>");
document.write("Verzija brauzera=" + x.appVersion + "<br>");
document.write("Podverzija brauzera=" + x.appMinorVersion + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("KOD brauzera=" + x.appCodeName + "<br>");
document.write("Da li su moguci kolacici u pregledniku=" + x.cookieEnabled + "<br>");
document.write("CPU klasa sistema=" + x.cpuClass + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Da li je posetilac online=" + x.onLine + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Platforma operativnog sistema=" + x.platform + "<br>");
document.write("User agent=" + x.userAgent + "<br>");
document.write("Jezik brauzera=" + x.browserLanguage + "<br>");
    // Ne podržava Firefox (verzija 3.3)
document.write("Jezik sistema=" + x.systemLanguage + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Jezik korisnika=" + x.userLanguage + "<br>");
    // Ne podržava Firefox (verzija 3.3)
</script></body></html>

JavaEnabled( )

JavaEnabled( ) - ova funkcija proverava da li brauzer podržava JavaScript. Ako podržava vraća true a ako ne podržava onda ne podržava, ne može ništa da vrati :) Evo primera:

<html><body>
<script type="text/javascript">
alert(navigator.javaEnabled());
</script></body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte