IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Nizovi

Videli smo kako se definišu promenjljive. Medjutom u JavaScript se mogu koristiti i nizovi. Niz je promenjljiva koja ima više vrednosti. Jednoj istoj promenjljivoj možemo dodeliti više vrednosti u isto vreme tako što svaka vrednost ima svoj indeks. Na primer imamo promenjljivu brojevi i ajde da toj promenjljivoj dodelimo 5 različita broja kao vrednosti:

brojevi = Array(2, 4, 12, 43, 9)

Ili možemo ovako:

brojevi = Array()
brojevi[0] = 2
brojevi[1] = 4
brojevi[2] = 12
brojevi[3] = 43
brojevi[4] = 9

Ili ovako:

brojevi = [2, 4, 12, 43, 9]

Ili ovako:

brojevi = []
brojevi[0] = 2
brojevi[1] = 4
brojevi[2] = 12
brojevi[3] = 43
brojevi[4] = 9

Vidite da kad god želimo napraviti neki niz moramo upotrebiti rezervisanu reč Array zajedno sa malim zagradama. Pišite tako da uvek prvo slovo "A" bude veliko! E sad ukoliko znamo unapred vrednosti koje želimo dodeliti nizu onda te vrednosti i upisujemo direkto u zagradama, kao u prvom slučaju. Ali možemo i ostaviti praznu zagradu pa dole ispod u nekim izračunavanjima dodeliti vrednosti nizu, na primer kad neznamo unapred koje će se vrednosti dobijati u nekim izračunavanjima. Možemo malo skratiti pisanje ako umesto Array() pišemo samo srednje zagrade [ ] kao u primeru 3 i 4.

U daljim izračunavanjima možemo pojedinačno koristiti koji god želimo konkretnu vrednost niza. Na primer možemo izračunati i ovako:

s = brojevi[2] + brojevi[4]

Takodje pošto je niz promenjljiva možemo u nastavku skripte i menjati vrednosti kako pojedinačnih vrednosti pojedinih elemenata niza tako i više njih, pa i svih ako se ukaže potreba.

Da rezimiramo, indeksi niza su brojevi 0, 1, 2, 3, 4 a vrednosti su redom 2, 4, 12, 43, 9,  a "brojevi" je naziv niza. U JavaScript-u indeksi mogu biti samo brojevi.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte