IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Numerički indeksirani jednodimenzionalni nizovi

Jednodimenzioni nizovi su oni koji imaju jedan indeks. U PHP-u numerički indeksi uvek počinju nulom ali to može i da se promeni.

Ajde da konkretizujemo celu dosadašnju "filozofsku" priču o nizovima. Imamo sledeći spisak učenika: Branko, Aca, Pera, Dejan, Slavko. Neka se naš niz naziva baš tako spisak. Taj niz pod nazivom spisak možemo zapisati u PHP-u na sledeći način:

$spisak[0]= "Branko";
$spisak[1]= "Aca";
$spisak[2]= "Pera";
$spisak[3]= "Dejan";
$spisak[4]= "Slavko"; 

Ovde smo naš niz pretstavili pomoću $spisak. Primećujete da se koristi isto označavanje za niz kao i za promenjljivu jer se koristi ispred naziva niza znak za dolar. Brojevi 0, 1, 2, 3, 4 su indeksi niza i smeštaju se u zagradama " [ ] ", koji definišu elemente niza. Znači elementi niza su: $spisak[0], $spisak[1], $spisak[2], $spisak[3], $spisak[4]. Vrednosti elemenata niza su stringovi redom: Branko, Aca, Pera, Dejan, Slavko. Sve ovo se početnicima može činiti jako složeno ali vremenom kad se stekne rutina sve će biti jednostavnije jer će preći u intuiciju.

Pored gore navedenog načina dodeljivanja vrednosti elementima niza u PHP-u postoje i drugi načini koji se mnogo češće primenjuju. Na primer ovako:

$spisak = array ("Branko", "Aca", "Pera", "Dejan", "Slavko");

Kao i echo, i array je jezička konstrukcija u PHP-u.

Dalje, ako se podaci nalaze u drugom nizu možete jednostavno da kopirate jedan niz u drugi korišćenjem operatora " = " isto kao kad smo kopirali jednu promenjljivu u drugu.

Ako želite da niz ima vrednosti rastući niz brojeva na primeru niz od 1 do 100, upotrebite funkciju range() koja automatski pravi takav niz na sledeći način:

$brojevi = range (1, 100);

Sadržaj niza, ili drugim rečima vrednost elemenata niza, ili samo vrednost niza može da se učita direktno iz fajla ili baze podataka korišćenjem odgovarajućih funkcija što će mo kasnije videti. Takodje postoje veliki broj funkcija kojima možemo vršiti raznu obradu niza. Na primer čitanje samo odredjenih delova niza, promene redosleda elemenata u nizu, i mnoge druge radnje sa nizovima, što će mo u nastavku videti.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija