IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnBlur

Događaj Blur se pojavljuje kada objekt nije više u fokusu. To se može desiti sa prebacivanjem u drugi prozor ili aplikaciju, ili tako što kliknemom mišem na drugi objekt, ili što pomerimo fokus pritiskom na taster tab. Obrađivač događaja OnBlur se koristi samo sa objektima text, textarea, password i select, baš kao i OnFocus.

<html><head>
<script language="JavaScript">
function dodaj(){
    a = document.forma.ime.value
    b = document.forma.prezime.value
    document.forma.puno.value = (a + " " + b)
}
</script></head><body>
<form name="forma">
Ime: <input name="ime" type="TEXT" OnBlur="dodaj()"><br>
Prezime: <input name="prezime" type="TEXT" OnBlur="dodaj()"><br><hr>
Puno ime: <input name="puno" type="TEXT">
</form></body></html>

Nakon unosa  i imena i prezimena kliknite gde god želite u prostoru brauzera da bi se kompletirao sadržaj polja "Puno ime".

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte