IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnChange

Događaj change se aktivira uvek kada objekat izgubi fokus i ako se njegova vrednost promenila. Obrađivač događaja OnChange se koristi samo sa objektima text, textarea, password i select. OnChange može biti veoma koristan kada želite izračunati sumu unetih vrednosti na primer.

<html><head>
<script type=text/javascript>
function kalkulacija(){
      a = document.imena.ime1.value
      b = document.imena.ime2.value
      c = document.imena.ime3.value
      document.imena.total.value = a + " " + b + " " + c
}
</script></head><body>
<form name="imena">
Ime: <input name="ime1" type="TEXT" OnChange="kalkulacija()"><br>
Srednje ime: <input name="ime2" type="TEXT" OnChange="kalkulacija()"><br>
Prezime: <input name="ime3" type="TEXT" OnChange="kalkulacija()"> <br><hr>
Total: <input name="total" type="TEXT">
</form></body></html>

Nakon unosa  svega kliknite gde god želite u prostoru brauzera da bi se kompletirao sadržaj polja "Total".

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte