IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnFocus

Događaj Focus se pojavljuje kada objekat postane predmet u fokusu mišem. To se događa kada korisnik klikne mišem na određeni objekat, ili tamo dođe pritiskajući taster tab. Ako korisnik može da unese podatke u objekat (ili da promeni trenutni izbor za slučaj lista izbora), tada objekat ima fokus. Obrađivač događaja OnFocus se koristi samo sa objektima text, textarea, password i select. U sledećem primeru prikazujemo upotrebu OnFocus sa jednostavnom formom koju čine ulazna polja Ime i Prezime. OnFocus je povezan sa poljem Prezime i prikazuje prozor sa porukom kada korisnik uđe u to polje.

<html><head>
<script type=text/javascript>
function fokus(){
window.alert("\"Prezime\" je u fokusu.");
}
</script></head><body>
<form>
Ime: <input type="TEXT"><br>
Prezime: <input type="TEXT" OnFocus="fokus()">
</form></body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte