IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnKeyUp

KeyUp je dogadjaj koji se aktivira kada se taster otpusti. Tako možemo praviti limiter teksta u textbox -u:

<html><head>
<script type=text/javascript>
count = "100";
function limiter(){
     tex = document.myform.comment.value;
     len = tex.length;
     if (len > count){
          tex = tex.substring(0,count);
         document.myform.comment.value =tex;
         return false;
     }
    document.myform.limit.value = count - len;
}
</script></head><body>
<form name="myform">
<textarea name=comment rows=3 cols=40 onkeyup=limiter()></textarea><br>
<input type=text name=limit size=4>
</form></body></html>

Pišite nešto u textbox -u i videćete kako se smanjuje broj preostalh karaktera za ispis. Kad dodje do 100 karaktera više se ne može pisati.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte