IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnMouseMove

OnMouseMovi reaguje na svako pomeranje miša. Evo primer koji sve dočarava:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function misPomeraj(event){
     x=event.screenX;
     y=event.screenY;
     document.getElementById("txt1").value=x;
     document.getElementById("txt2").value=y;
}
</script>
</head>
<body onMouseMove="misPomeraj(event)">
<form>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br>
X koordinata kursora: <input type="text" size=10 id="txt1"><br>
Y koordinata kursora: <input type="text" size=10 id="txt2">
</form></body></html>

Mislim da je sve jasno što se tiče onMouseMove. Ali u primeru figuriše i EVENT. EVENT je HTML DOM objekat i u tom delu je objašnjen.

Ostalih 8 obradjivača dogadjaja možete i samo testirati na slične načine, uz malo mašte.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte