IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnMouseOut

U ovom slučaju kada pointer miša izađe iz područja nekog objekta, događaj je okinut. OnMouseOut se često koristi u sprezi sa događajem OnMouseOver.

<html><head>
<script type=text/javascript>
      function objasni(a){
     document.formica.limit.value = a
}
</script>
</head><body>
<form name="formica">
<input type="button" value="Dugme 1" OnMouseOver="objasni("preso si na dugme 1")" OnMouseOut="objasni("otiso si od dugmeta 1")">
<input type="button" value="Dugme 2" OnMouseOver="objasni("preso na dugme 2")" OnMouseOut="objasni("otiso si od dugmeta 2")">
<input type=text name=limit size=25>
</form></body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte