IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnMouseOver

Kod OnMouseOver obradjivača događaja je dovoljno da pointer miša bude iznad nekog objekta pa da se događaj aktivira. OnMouseOver se može upotrebiti za objašnjenje linkova ili dugmadi. U primeru OnMouseOver menja tekst u prozoru dobijenom primenom metoda alert().

<html><head>
<script type=text/javascript>
function objasni1(){
window.alert("Presli ste preko Zdravo kakote");
}
function objasni2(){
window.alert("Presli ste preko dobrosmo");
}
</script>
</head><body>
<a href="#" OnMouseOver="objasni1()">Zdravo kakote :)</a><br><br>
<a href="#" OnMouseOver="objasni2()">Dobrosmo ;)</a>
</body></html>

Zavisno od toga preko kog linka pređemo mišem, prozor upozorenja će prikazati drugačiji podatak.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte