IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnSelect

Obradjivač događaja OnSelect se odnosi samo na text, textarea i password objekte i izvršava se kada korisnik označi deo teksta u jednom od nabrojanih tipova objekata. Evo i kratkog prmera.

<html><head>
<script type=text/javascript>
function dodaj(){
    window.alert("selektovao si tekst")
}
</script></head><body>
<form>
<textarea rows="2" cols="20" OnSelect="dodaj()">aaaaaaaaaaaaaaa</textarea>
</form></body></html>

Selektujte malo tekst i pojaviće se reakcija.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte