IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnSubmit

Obradjivač događaja OnSubmit je povezan sa objektom forme. Najčešće je potrebno da se podaci uneti u polja forme, provere ili iskoriste pre prosleđivanja sadržaja forme HTTP serveru. Na taj način, moguće je smanjiti opterećenje samog HTTP servera, pošto se provera grešaka vrši na strani klijenta, te je redukovan broj izveštaja o grešci koje vraća server. OnSubmit omogućava zaustavljanje prosleđivanja sadržaja forme serveru ako je to neophodno.

<html><head>
<script type=text/javascript>
function proveri(){
     if (document.forma.num1.value.length < 11) {
          window.alert("Hvala što ste uneli samo 10 karaktera.");
          return true;
     } else {
          window.alert("Unesite samo 10 karaktera, molim Vas.");
          return false;
     }
}
</script>
</head><body>
<form name="forma" OnSubmit="return proveri(this)">
Unesite do deset karaktera: <input name="num1" type="TEXT" size="10,1"><br><hr>
<INPUT TYPE=SUBMIT value="Pošalji podatke!">
</form></body></html>

U ovom primeru proveravamo samo osnovne vrednosti, dužinu unetih podataka. Koristeći string metode u kombinaciji sa regularnim izrazima možemo uraditi mnogo složenije provere sadržaja polja forme pre njenog slanja. Ako unete vrednosti u polje ne bi zadovoljili proveru, sadržaj polja neće biti prosleđen HTTP serveru. Primetite da je u primeru korišćena naredba this. Ona se odnosi na tekući objekat i biće detaljnije objašnjena u nekom od narednih poglavlja.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte