IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Operatori

Aritmetički operatori: 

Operator Naziv Primer rezultat
+ sabiranje 2 + 2 4
- oduzimanje 2 - 2 0
* množenje 2 * 2 4
/ delenje 5 / 2 2.5
% moduo 5 % 2 1
++ uvećanje za 1 (inkrament) x = 4; x++ 5
-- umanjenje za 1 (dekrament) x = 4; x-- 3

Operatori dodeljivanja:

Operator Primer Ekvivalentno
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

 

Operatori poredjenja:

Operator Opis
= = jednako
!= nije jednako
> veće
< manje
>= veće ili jednako
<= manje ili jednako

Logički operatori:

Operator Opis
&& AND (logičko I)
| | OR (logičko ILI)
! NOT (logičko NE)

String operator

String operator spaja dva ili više stringa a znak je običan znak plus +:

t1 = "Dobar"
t2 = "dan!"
t3 = t1 + t2

Vrednost promenljive t3 sada je "Dobardan!" Ako hoćemo razmak izmedju reči onda pišemo:

t1 = "Dobar"
t2 = "dan!"
t3 = t1 + " " + t2

Ili da upišemo razmak u jedan od stringova:

t1 = "Dobar "
t2 = "dan!"
t3 = t1 + t2

Uslovni operator

JavaScript ima i jedan uslovni operator (ternarni) koji dodeljuje vrednost promenljivoj na osnovu nekog uslova. Sintaksa je sledeća:

imePromenljive = (uslov) ? vrednost1 : vrednost2

Dakle, ako je uslov zadovoljen promenljivoj imePromenljive se dodeljuje vrednost vrednost1, a ako nije zadovoljen uslov onda vrednost2.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte