IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Opšte JavaScript funkcije

eval( )

Ako je argument eval funkcije string koji predstavlja neki JavaScript izraz, eval će izvršiti izraz. Ako argument predstavlja jednu ili više JavaScript naredbi, eval će izvršiti te naredbe. Ova funkcija je takodje korisna za transformisanje stringa koji predstavlja numerički izraz u broj, itd. Evo primera i sve će biti jasno:

<html><body>
<script type=text/javascript>
a = "3 + 5"
document.write(eval(a))
</script>
</body></html>

Rezultat će biti:

8

parseFloat( )

Ako je string broj ili strin počinje brojem, parseFloat taj broj prebacuje iz string u broj. Evo primer sa više varijacija:

<script type="text/javascript">
document.write(parseFloat("10") + ", ");
document.write(parseFloat("10.00") + ", ");
document.write(parseFloat("10.33") + ", ");
document.write(parseFloat("34 45 66") + ", ");
document.write(parseFloat(" 60 ") + ", ");
document.write(parseFloat("40 godina") + ", ");
document.write(parseFloat("Ona ima 40 godina"));
</script>

Rezultat:

10, 10, 10.33, 34, 60, 40, NaN

escape( )

Escape vraća string koji sadrži ASCII kod karaktera koji nisu slova u obliku %xx, gde je xx numerički kod karaktera. Evo primera:

<script type="text/javascript">
document.write(escape("Sta volis? COKOLADU!"));
</script>

Rezultat:

Sta%20volis%3F%20COKOLADU%21

unescape( );

Unescape je revizibilna (suprotna) od escape( ). Evo primer:

<script type="text/javascript">
document.write(unescape("Sta%20volis%3F%20COKOLADU%21"));
</script>

Rezultat:

Sta volis? COKOLADU!

length

Length funkcija u stringu broji karaktere a za nizove broji koliko ima elemenata niza. Brojanje počinje sa 1. Evo primer:

<script type="text/javascript">
a = [1, 3, 7, 5, 4]
b = "Ana voli Milovana"
c = a.length
d = b.length
document.write(c + "<br>" + d)
</script>

Rezultat:

5
17

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte