IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Pattern

U ranijim nekim primerima koristili smo za kreiranje nekih oblika for petlje, ali postoji jednostavniji način korišćenjem sledeće funkcije:

createPattern (image, type)

Ova funkcija uzima dva argumenta. IMAGE je ili referenca na neku sliku ili nešto što smo mi nacrtali uz pomoć "canves". TYPE je jedna od sledećih vrednosti: repeat, repeat-x, repeat-y i no-repeat. Već smo se susreli sa ovim vrednostima tako da ih nećemo objašnjavati, a verovatno sad i shvatate o čemu je sad reč. Evo i primera:

<html><head>
<script type="application/javascript">
function crtaj() {
canvas = document.getElementById("kocke");
  if (canvas.getContext) {
    ctx = canvas.getContext("2d");
       // create new image object to use as pattern
    img = new Image();
    img.src = "jsslikeplanete/mars.jpg";
    img.onload = function(){
         // Kreiramo pattern
      ponavljanje = ctx.createPattern(img, "repeat");
      ctx.fillStyle = ponavljanje;
      ctx.fillRect(0,0,600,600);
    }
  }
}
</script>
</head><body onload="crtaj();">
<canvas id="kocke" width="500" height="500"></canvas>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte