IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

PHP i MySQL

PHP je skriptni serverski programski jezik prvenstveno namenjen za izredu dinamičkih internet sajtova. Serverski jer se PHP program izvršava na serveru a korisnik u svom brauzeru dobija HTML stranicu. Da bi se izradio PHP sajt neophodno je da server na kome je hostovan sajt podržava PHP. U sledećim tekstovima biće razmatrana uglavnom PHP verzija 4.3.

MySQL je veoma brz sistem za upravljanje relacionim bazama podataka. MySQL omogućava veoma brzo skladištenje, pretraživanje, učitavanje, sortiranje i isčitavane podataka. MySQL server upravlja pristupu podacima u proseku više od 100 korisnika u istom trenutku ka jednom istom podatku jer je projektovan kao višekorisnički i višenitni server.

PHP omogućava izuzetno dobro uspostavljanje veza sa svim bazama podataka, ali najčešće se vezuje sa MySQL jer su oba otvorenog koda i licenca za upotrebu im je besplatna.

Takodje PHP je usko povezan sa HTML jezikom jer se često u PHP program ubacuje HTML kod i obrnuto. Najvažnija veza izmedju PHP-a i HTML-a je ta što se preko HTML formi ubacuju u PHP-u podaci. Zato je veoma bitno solidno poznavanje HTML programiranja pre nego se krene sa proučavanjem PHP programskog jezika.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija