IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Pozadina

Otvorite ponovo u notepad našu stranicu strana1.htm . I BODY tag zamenite sa sledećim:

<BODY BGCOLOR="#FFFF00">
Ovo je tekst moje prve web stranice
</BODY>

Dakle isečak stranice kad se pokrene u brauzer bi izgledala ovako:

pozadina sl.1

Znači pozadina cele strane je u žuta. Primetite sad jednu novu stvar, da unutar početnog taga BODY izmedju oznaka za početak i kraj taga"< >"figutišepored imena i BGCOLOR atribut. Taj atribut gde god se pojavi definiše boju pozadine polja dokumenta kojeg zahvata i definiše tag u kome je smešten. U ovom našem slučaju naš tag je BODY a on zahvata čitavu stranicu, što znači da će se definisati boja pozadine cele stranice. Drugi deo atributa BGCOLOR je heksadecimalni skup brojeva "#FFFF00" koji definiše u koju boju će biti pozadina. Hajdemo sad nešto malo više o heksadecimalnim oznakama za boje.

U HTML se oznake za boju definišu heksadecimalnim brojevima. Heksadecimalni brojevi imaju 16 cifre i to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tako na primer decimalni broj 255 će u heksadecimalnom broju biti FF. Oznaka taraba " # " ispred naše oznake kaže da je u pitanju heksadecimalni broj. HTML kodovi boja imaju 6 heksadecimalne cifre. Osnovne ekranske boje su crvena, zelena i plava i njihove nijanse. Sve ostale boje se definišu mešanjem te tri osnovne boje i njihovih nijansi. To mešanje poznato je kao RGB definicija (engleski R-red, G-green i B-blue). Ostali programi tipa Photoshop, Photopaint i slični koriste decimalne brojeve za označavanje RGB boja, ali HTML koristi heksadecimalne. E sad da vidimo kako se to dobija boja mešanjem osnovnih. Na primer iamamo #FF8C67 boju. Prva dva heksadecimalna broja FF govore vrednost, ili nivo, ili nijansu crvene boje. Druga dva broja 8C odredjuju nijansu zelene boje a zadnja dva heksadecimalna broja 67 odredjuju nijansu plave boje. Dakle boja se dobija mešanjem ovih nijansi osnovnih boja. Kako mešanjem? Pa evo tabelarno:

FF + 8C + 67 = FF8C67

Naravno znak plus ne treba shvatiti kao da se sabiraju ti heksadecimalni brojevi već figurativno kao da se mešaju. Znači sve nijanse osnovnih boja se kreću u opsegu od 0 do 255. To sve znači da kompjuter može izmešati ukupno 256 * 256 * 256 = 16 777 216 boja u RGB definiciji. Medjutim treba znati da kompjuter (ili bolje rečeno grafička kartica) generiše samo te 256 nijanse u sve tri osnovne boje ali kompjuter ne meša boje već naše oko. Znači kompjuter tako oboji susedne sub-piksele da se napravi šahovnica od tri boje u blizini i tako cela površina. A pošto su sub-pikseli jako mali naše oko u stvari izmeša te osnovne boje i dobijemo te nijanse.

Medjutim za neke osnovne boje ne moramo pisati heksadecimalne brojeve. Na primer ako želimo žutu boju možemo pisati i ovako: bgcolor="yellow". Yellow na engleskom znači žuta. Pa tako ako želimo crvenu pišemo red, zelenu pišemo green, plavu pišemo blue, crnu - black, belu - white, i tako dalje. Evo tabele:

  Black     Yellow     Red     Maroon
  Gray     Lime     Green     Olive
  Silver     Aqua     Blue     Navy
  White     Fuchsia     Purple     Teal

Za pozadinu možemo pored boja izabrati i neke slike. U tom slučaju pišemo:

<BODY BGCOLOR="pozadina.gif">
Ovo je tekst moje prve web stranice
</BODY>

A rezultat isečka stranice koja se prikazuje u brauzeru:

pozadina sl.2

Da bi se slika prikazala, brauzer mora da je nađe. Za sada, sliku stavimo u istom folderu u kome se nalazi i HTML web stranica strana1.htm. Naravno, slika ne mora da stoji u istom folderu kao i web strana ali za sad neka bude tako a kasnije ćemo objasniti detaljno.

Možete izabrati za pozadinu veličinu slike nezavisno od veličine stranice ili prostora gde planirate tu pozadinu, jer ukoliko je slika manja onda će se ponavljati sve dok ne popuni prostor a ako je veća onda će se videti samo onaj deo koliki je prostor počevši od gornjeg levog ugla.

Još malo oko pozadine. Na primer imamo sliku pozadina2.jpg koja nije animacija. E sad na primer izradili smo stranu veću po vertikali i/ili po horizontali nego što je ekran brauzera. U tom slučaju da bi brauzer mogo da prikaže sve šta piše na toj stranici mora da napravi klizač koji kad pomeramo spustamo se niže na stranici i vidimo ostatak strane. E sad ako imamo pozadinu onda kako mi pomeramo klizač tako će se i slika pomerati i iscrtavati. Medjutim to može da se promeni da iako mi klizačem idemo naniže pozadina ostaje fiksna, i samo se kreće sadržaj stranice. To se postiže atributom: bgproperties="fixed". Evo primera:

<BODY BGCOLOR="pozadina2.jpg" bgproperties="fixed">
Ovo je tekst moje prve web stranice
</BODY>

Fiksiranje pozadine ne podržavaju svi brauzeri. Na primer firefox ne podržava a podržavaju: noviji internet explorer, novija opera, google chrome itd. Oni koji ne podržavaju ponašaju se kao da nije napisan atribut bgproperties.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma