IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Praznine, komentari, promenjljive i konstante

Oznaka <?php ili samo <? je početak PHP programa, a oznaka ?> je kraj. PHP kod se stavlja uvek u fajl sa ekstenzijom .php ! Svaki kod koji je izvan znakova za početak i kraj PHP koda tumači se kao HTML kod, ili neki drugi.        

Unutar PHP znakova za početak i kraj mogu se ubacivati i HTML kodovi ali isključivo pomoću PHP naredbe prikaza PRINT ili ECHO unutar dvostrukih ili jednostrukih navodnika.

Svaki PHP kod sastavljen je od iskaza, praznina i komentara.

Praznine

To su znakovi kao što su novi red, tabulatori i razmaci. Oni se prilikom izvršenja koda zanemaruju a služe da bi nama program bio čitljiv.

Komentari

Komentari služe za objašnjenje PHP koda prilikom našeg čitanja, a pri izvršenju programa se zanemaruju. Postoji višeredni komentar koji počinje sa oznakom /* a završava se sa */ na primer:

/* Autor Milenko Pantić
Skripta za foto galeriju
Napravljena 10.10.2008
*/

Komentar pisan samo u jednom redu može početi sa dve kose crte ili pak sa tarabom:

// Deo koda za proveru verodostojnosti unetog podatka za username
# Deo koda za proveru verodostojnosti unetog podatka za username

Sve iza dve kose crte ili tarabe prilikom izvršenja programa se zanemaruje sve dok se ne dodje do kraja reda ili do znake za kraj PHP koda.

Sve ostalo u PHP kodu nazivamo iskazima i po njima se program izvršava. Svi iskazi u PHP kodu se odvajaju znakom tačka zarez " ; ".

Promenjljive

Promenjljive su veličine koje tokom izvršavanja PHP programa mogu menjati svoju vrednost. U PHP-u oznake za promenljive moraju početi sa znakom dolar $. Iza znaka dolar naziv mora početi slovom, a posle toga možemo pisati brojeve, slova ili neke druge znakove ali ne i razmak. Zapamtite da PHP razlikuje velika i mala slova u nazivu promenjljive.

U PHP ne moramo prvo deklarisati promenjljive kao kod nekih drugih programskih jezika, već jednostavno samo dodelimo vrednost. Promenjljivama dodeljujemo vrednost upotrebom operatora za dodelu vrednosti a to je znak “ = ”. Promenjljivoj možete dodeliti i vrednos druge promenjljive na primer:

$visina=8;
$visina2=$visina;

Sada i promenjljiva $visina2 ima vrednos 8.

Tipovi promenjljivih

U PHP-u razlikujemo sledeće tipove promenjljivih:

 • Integer – celobrojni podaci
 • Double – decimalni brojevi dvostruke preciznosti
 • String – znakovna promenjljiva, ili da bude razumljivije promenjljiva kojoj se dodeljuje tekst ili skup nekih znakova unutar dvostrukih i jednostrukih navodnika. Kao string unutar jednostrukih i dvostrukih navodnika može stajati i HTML, JavaScript kod i slično.
 • Bool – logičke vrednosti, odnosno true (tačno) i false (netačno)
 • Arraj – nizovi podataka
 • Object – objekat, čuvaju se klase
 • Logički podaci
 • NULL - promenjljive kojima nije dodeljena vrednos imaju vrednost tipa NULL. NULL je nepostojaća vrednos, prazno polje ili ti polje bez vrednosti. Napomena da je i nula vrednost i zato ne treba mešati nulu i NULL.
 • Resurs - promenjljive za rad sa bazama podataka imaju vrednost tipa resurs.

PHP podržava tipove podataka pdfdoc i pdfinfo ako server podržava rad sa PDF dokumentima.

U PHP-u možemo u hodu menjati tip podataka !!!!

PHP podržava i promenjljiva promenjljiva logiku pomoću koje se imena promenjljivih mogu menjati dinamički. To je u stvari kada vrednost jedne promenjljive koristimo da bi smo dobili naziv druge promenjljive. Na primer:

$promenjljiva="tezina";
$$promenjljiva=10;

Dobili smo novu promenjljivu $tezina koja ima isto vrednost 10.

Vidljivost promenjljive

Sve promenjljive nisu vidljive svuda u skripti. U PHP-u imamo sledeće vidljivosti promenjljive:

 1. Superglobalne promenjljive vidljive su svuda.
 2. Globalne promenjljive vidljive su svuda u skripti ali ne i u funkciji koju smo izradili. Takodje nije vidljiva i fajlovima koji se umeću u tu skriptu iskazima include i require.
 3. Promenjljive unutar funkcije vidljive su samo u tu funkciju
 4. Promenjljive unutar funkcije koje definišemo kao globalne vidljive su kao globalne.

Spisak superglobalnih promenjljivih je sledeći:

 • $GLOBALS – niz svih globalnih promenjljivih
 • $_SERVER – niz svih serverskih promenjljivih
 • $_GET – niz promenjljivih koje se prosledjuju skripti metodom GET
 • $_POST – niz promenjljivih koje se prosledjuju skripti metodom POST
 • $_COOKIE – niz kolačića
 • $_FILES – niz promenjljivih koje sadrže razne tipove podataka, pa i fajlove koje se prenose internetom
 • $_ENV – niz promenjljivih okruženja
 • $_REQUEST – niz promenjljivih korisnika
 • $_SESSION – niz promenjljivih sesije

Konstante

Konstanta nosi vrednost isto kao i promenjljiva ali za razliku od promenjljive koja može da se menja u toku izvršavanja programa konstanta se ne menja. Konstantu u programu možemo pisati kao vrednost bez ikakve oznake, (na primer 3.14 za vrednost PI) ili da joj damo oznaku za promenjljivu ali da je ne menjamo. Ipak ako izradjujemo veliki sajt da ne bi došlo do grešaka i zabuna poželjno je da definišemo konstante jednom za uvek. Definisanje konstanti se vrši funkcijom DEFINE na sledeći način:

define ("HLEB",40);
define ("PIVO",50);
define ("SALAMA",100);

Kasnije kad nam treba konstanta u programu pozivamo je sa HLEB, PIVO ili SALAMA. Oznake za konstante su bez znaka dolar ispred naziva. Vrednosti naših gornjih konstanti redom su 40, 50, 100. Poželjno je konstante pisati velikim slovima kako bi se uočavale ali mogu se pisati i malim slovima.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija