IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Pretvaranje malih slova u velika i obratno

Obzirom da postoji veći broj slučajeva i nekoliko funkcija najlakše je sve ovo sagledati tabelarno:

Funkcija Opis Upotreba Vrednost
  Promenjljiva za primer $ime Pismo sa Web lokacije
strtoupper Pretvara sve znakove u velika slova strtoupper($ime) PISMO SA WEB LOKACIJE
strtolower Pretvara sve znakove u mala slova strtolower($ime) pismo sa web lokacije
ucfirst Prvi znak u stringu pretvara u veliko slovo a sve ostale znakove u mala slova ucfirst($ime) Pismo sa web lokacije
ucwords Pretvara prvi znak u svim rečima u velika slova ucwords($ime) Pismo Sa Web Lokacije
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija