IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Prioriteti operatora

Prioritet Operator Objašnjenje
1 ( ) male zagrade
[] vrednost indeksa niza
function( ) bilo koji poziv funkcije
2 ! logičko NOT
~ NOT nad bitovima
- znak za negativni broj
++ povećanje za 1
-- umanjenje za 1
typeof  
void
delete brisanje elementa niza ili objekta
3 * množenje
/ deljenje
% modulo
4 + sabiranje
- oduzimanje
5 <<
>
>>
pomeranja u operacijama nad bitovima
6 <
<=
<
>=
operatori poredjenja
7 = = jednako
!= nejednako
8 & AND nad bitovima
9 ^ XOR nad bitovima
10 | OR nad bitovima
11 && logičko AND
12 | | logičko OR
13 ? uslovni operator
14 =
+=
-=
*=
/=
%=
<<=
>=
>>=
&=
^=
|=
operatori dodele
15 , zarez (za razdvajanje parametara)

Veći prioritet imaju oni operatori koji su pod manjim rednim brojem, a koji imaju isti redni broj, onda oni koji su pri vrhu.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte