IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Pristup numerički indeksiranim jednodimenzionalnim nizovima

Kao što se sadržaju promenjljive pristupa upotrebom njenog imena tako se i sadržaju niza pristupa upotrebom njegovog imena ili imena elemenata niza, bez obzira da li je u pitanju jednodimenzionalni ili višedimenzionalni niz, ili je numerički ili pak asocijativni. Prema tome ispisivanje sadrža našeg niza $spisak možemo izvršiti najjednostavnije na sledeći način:

echo $spisak[0], $spisak[1], $spisak[2], $spisak[3], $spisak[4];

Kao i promenjljive tako i nizove ne morate pre upotrebe definisati jer se automatski prave prvi put kad ih upotrebite.

Zamislite situaciju da naš niz $spisak ima 100 elemenata, da bi smo ispisali njegov sadržaj kao gore treba nam sat vremena, zato je najadekvatnije koristiti petlje na sledeći način:

<?php
$brojevi=range(1, 1000, 10);
for ($i=0; $i<100; $i++){
   echo $brojevi[$i] . "<br>";
}
?>

Rezultat bi bio:

1
11
21
31
41
51
61
....
991

Za rad sa nizovima (a posebno sa asocijativnim nizovima što će mo malo kasnije i videti) postoji i posebna petlja foreach. Na primer tom petljom isti gornji primer možemo napisati na sledeći način:

<?php
$brojevi=range(1, 1000, 10);
foreach ($brojevi as $vrednost){
   echo $vrednost . "<br>";
}
?>

Rezultat je isti kao i gore.

Ako su nam potrebni i indexi trebamo foreach petlju napisati ovako:

<?php
$brojevi=range(1, 1000, 10);
foreach ($brojevi as $indeks => $vrednost){
   echo "brojevi[". $indeks . "]=" . $vrednost . "<br>";
}
?>

Rezultat bi bio:

brojevi[0]=1
brojevi[1]=11
brojevi[2]=21
brojevi[3]=31
brojevi[4]=41
brojevi[5]=51
......
brojevi[99]=991

Još nešto vezano za foreach petlju i njoj slične je to da je ona FUNKCIJA. Što znači da su promenjljive $index i $vrednost vidljive samo u toj funkciji i ako nakon zatvaranja foreach funkcije pozovete te promenjljive one će biti nedefinisane.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija