IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Pristup višedimenzionalnim asocijativnim nizovima

Pozivanje višedimenzionalnih asocijativnih nizova može da se vrši foreach petljom, na primer:

$kandidat=array(
"Aca"=>array("visina"=>185,
             "tezina"=>80),
"Miki"=>array("visina"=>180,
               "tezina"=>90));
foreach ($kandidat as $indeks1 => $vrednost1){
  foreach ($vrednost1 as $indeks2 => $vrednost2){
     echo "kandidat[".$indeks1."][".$indeks2."]=".$vrednost2."<br>";
  }
}

Rezultat ove skripte je:

kandidat[Aca][visina]=185
kandidat[Aca][tezina]=80
kandidat[Miki][visina]=180
kandidat[Miki][tezina]=90

Ili korišćenjem kombinacije list i each funkcija:

$kandidat=array(
"Aca"=>array("visina"=>185,
               "tezina"=>80),
"Miki"=>array("visina"=>180,
               "tezina" => 90));
while (list($indeks1, $vrednost1) = each($kandidat)){
  while (list($indeks2, $vrednost2) = each($vrednost1)){
    echo "kandidat[".$indeks1."][".$indeks2."]=".$vrednost2."<br>";
  }
}

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija