IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Programiranje sesija

Osnovni koraci upotrebe sesija su sledeći:

  • Otvaranje sesije
  • Registrovanje promenjljivih sesije
  • Upotreba promenjljivih sesije
  • Poništavanje promenjljivih sesije i uništavanje sesije

Ne moraju uvek svi koraci koji su gore nabrojani da se sprovedu u jednu skriptu, a onaj zadnji može i potpuno da se izostavi.

Da bi smo koristili sesije najpre moramo da započnemo sesiju. Započinjanje sesije može da se ostvari na tri načina. Prvi i najjednostavniji je da na samom početku skripte pozovete funkciju session_start na sledeći način:

session_start();

Ova funkcija ispituje da li je tekućoj sesiji već dodeljen identifikator. Ako nije, funkcija ga generiše, a ako jeste funkcija učitava tekuće vrednosti registrovanih promenjljivih sesije da bi mogli da ih koristite u nastavku skripte.

Na drugi način sesiju možete započeti ako registrujete promenjljivu sesije tako što ćete pozvati funkciju session_register.

I treći način započinjanja sesije jeste da PHP podesite tako da automatski započinje sesiju čim neko stigne na web lokaciju. To se postiže pomoću opcije session.auto_start u fajlu php.ini.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija