IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Projektovanje baze podataka

Nije lako odrediti kad je potrebna nova tabela i šta bi trebalo da bude njen ključ. Ako postoji skup podataka istog "oblika" tabela koja odgovara tim podacima lako se pravi. Na primer imamo online knjižaru. Kao i svaka knjižara i ona ima kupce, knjige i porudžbine. Znači pravimo tri tabele. U jednoj imamo sve podatke o kupcima, u drugoj sve podatke o porudžbinama (na primer kad je poslata porudžbina, koja knjiga i od kog kupca je ta porudžbina, količina naručene knjige, koje su knjige naručene itd), i u trećoj tabeli sve o knjigama (spisak knjiga, koji su autori, cene knjiga itd).

Prilikom unošenja bilo kakvih podataka preko formi na sajtu ti podaci moraju da se čuvaju po jednom i da budu jedninstveni. U slučaju da se isti podaci nalaze u više tabela onda kad se menjaju na bilo koji način može doći do greške jer se na svim mestima moraju menjati a i tad je poso veliki. Drugim rečima treba težiti da se što manje jedni te isti podaci pojavljuju na više mesta u tabelama. To sa druge strane štedi na prostoru ali i onemogućava greške.

Ne teba težiti da se što više podataka stavlja u jednu tabelu. Cilj treba da bude da se podaci lepo raščlane po tabelama tako da se onemogući efekat "tabele u tabeli".

Ključevi i spoljnji ključevi moraju da se biraju tako da budu jedinstveni.

Nikad nemojte zaboraviti da baze i tabele ne služe samo za smeštanje podataka, već njihova uloga je i da se iz njih isčitavaju podaci i da se podaci menjaju. Zato kad kreirate tabele mislite i na pitanja koja će te postavljati bazi podataka tokom korišćenja sajta. Na primer za našu online knjižaru jedno od pitanja na koje baza podataka mora dati odgovor je i koje knjige se najbolje prodaju. Da bi baza mogla da da odgovor na to pitanje ona mora da sadrži taj podatak.

Kreirajte tabele tako da ima što manje praznih polja. Na primer ako manji broj knjiga ima svoje slike ne morate u tabeli "knjige" staviti kolonu "prikaz" jer će imati više praznih polja nego punih. Zato bolje napravite novu tabelu, na primer pod nazivom "prikaz" koja će biti povezana sa tabelom "knjige" i koja će sadržati slike knjiga i koja neće imati praznih polja. E sad normalno ako na primer 90% knjiga ima slika ne treba praviti novu tabelu. Drugim rečima sve mora biti tako kreirano da se što manje troši prostor na hostingu, jer i prazno polje odvlači bitove jer mora biti definisano.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija