IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Prosledjivanje datuma u MySQL bazu

Objašnjenje vezano za ubacivanje datuma u MySQL sam dao u delu gde sam objašnjavao vrste podataka u kolonama. Ali hajde još jednom da napišemo to.

Ako kao vrstu podataka u koloni MySQL baze stavimo DATE onda datum mora biti sledećeg formata:1000-01-01 do 9999-12-31 (obavezno mora da stoji znak minus izmedju brojeva). A ako hoćemo i vreme onda pišemo DATETIME Tad je format prikaza u rasponu od 1000-01-01 00:00:00 do 9999-12-31 23:59:59. Ako nam je bitno samo vreme onda pišemo TIME i tad je format u rasponu prikaza - 838:59:59 do 838:59:59. Postoji i samo datum za godine YEAR(2 ili 4). Ako stavimo samo broj 2 onda je raspon u formatu 70 do 69 (misli se 1970 do 2069 samo piše zadnje dve cifre), a ako stavimo samo broj 4 u zagradi onda je format u rasponu 1901 do 2155. Takodje morate voditi računa da se svi datumski i vremenski formati u MySQL bazi zapisuju sa vodećom nulom !!! Tako na primer ako pokušate datum 2010-1-31 da ubacite u bazu neće vam uspeti.

Kao što vidimo u MySQL bazu se prosledjuje nešto drugačiji format datuma i vremena od onog na koga smo navikli iz svakodnevnog života. A kada podatak o datumu pribavljamo iz baze moramo ga konvertovati u format datuma koji bi nama najviše odgovarao.

Nama jedan od prihvatljivih formata datuma koje bi mogli da koristimo bio bi na primer " 21.01.2010. " sa vodećom nulom. Ako želimo format datuma kao što je taj onda pišemo:

DATE ('d.m.Y.');

Medjutim primera radi pošto taj datum trebamo upisati u bazu onda nam odgovara sledeći format funkcije DATA:

DATE ('Y-m-d');

Rezultat će biti baš onakav kako nama odgovara za unos u bazu dakle "2010-01-21". Primećujte da izmedju oznaka u funkciji možemo stavljati znak koji nam najviše odgovara i to tačku ili " - ", ali možemo staviti kakav god znak želimo.

E sad, na primer izvučemo datum iz baze i smestimo ga u promenjljivu $DatumBaza. Sledeći korak je prebacivanje datuma iz MySQl formata u format koji nama odgovara, to jest u format " 21.01.2010. ". Kod za konvertovanje dobro je smestiti u funkciju i pozivati je svaki put kada trebamo konvertovati datum iz baze. Funkcija i red u kome se poziva ta funkcija bi mogli da izgledaju ovako:

...........
$datum = KonverzijaDatum ($DatumBaza); // red u skripti u kome se poziva funkcija
                                       // i čija vrednost se dodeljuje promenjljivoj $datum
...........
function KonverzijaDatum ($mysqlDatum){
  $tmp = explode ("-", $mysqlDatum);
  $DATUM = $tmp[2] . "." . $tmp[1] . "." . $tmp[0];
  return $DATUM;
}

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija