IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Radio Button

RADIO BUTTON služi da posetilac izabere čekiranjem samo jednu od nekoliko ponudjenih opcija. Evo kompletnog koda i sve će biti jasnije:

<form name="forma5">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="315" height="93">
     <tr>
        <td valign="top" align="center">
                <!-- POČETAK prvog tipa opcija -->
           <b>Ko ti je najbolji drug?</b><br>
           <input type=radio name="drug" value="pera" CHECKED> PERA<br>
           <input type=radio name="drug" value="mika"> MIKA<br>
           <input type=radio name="drug" value="aca"> ACA
<br>
                <!-- KRAJ prvog tipa opcija -->
        </td>
        <td valign="top" align="center">
           <b>Koja ti je boja kose?</b><br>
                <!-- POČETAK drugog tipa opcija -->
           <input type=radio name="kosa" value="bela"> BELA<br>
           <input type=radio name="kosa" value="crna" CHECKED> CRNA<br>
           <input type=radio name="kosa" value="plava"> PLAVA
<br>
                <!-- KRAJ drugog tipa opcija -->
        </td>
     </tr>
  </table>
  <input type="submit" value="Submit" name="B1">
  <input type="reset" value="Reset" name="B2">
</form> 
Ko ti je najbolji drug?
PERA
MIKA
ACA
 
Koja ti je boja kose?
BELA
CRNA
PLAVA
 
                     

Osnovni tag je kao što vidimo <input type=radio>. Takodje vidimo u kodu da svaka ponudjena opcija ima svoj RADIO tag. Svaki RADIO tag obavezno mora sadržati NAME i VALUE atribute. U istoj formi u primeru su ponudjena dva tipa opcija. Prvi tip opcija je koje najbolji drug, a drugi tip opcija je koju boju kose ima posetilac. U svaka od ta dva tipa opcija bira se čekiranjem jedna opcija od ponudjenih tri. Na primer po defaultu smo stavili da je PERA najbolji drug, ali ako čekiramo MIKA onda se automatski briše čekiranje PERE.

U NAME atributu svih RADIO tagova koji se odnose na jedan tip opcija pišete obavezno istu vrednost. Za opcije na pitanje koje najbolji drug za NAME atribut svih RADIO tagova izabrali smo za vrednost drug. A za opcije na pitanje koja je boja kose za NAME atribut svih RADIO tagova izabrali smo vrednost kosa.

Vrednosti VALUE atributa svih RADIO tagova unutar istog tipa opcija mora da se naravno medjusobno razlikuju kako bi se opcije programski razlikovale..

CHECKED je atribut RADIO taga bez vrednosti, a definiše defaultno čekiranje koja se automatski pojavi. Naravno CHECKED ako ga već imamo onda u jednom tipu opcija može da postoji najviše jedan CHECKED. Ako pogrešimo i stavimo na više mesta u jednom tipu opcija onda će brauzer konstatovati onaj CHECKED kojeg zadnjeg primeti. A ako želimo da ne bude automatskog čekiranja onda svuda izbacimo CHECKED.

A vezano za forme u ovom primeru možete primetiti da smo koristili tabelu za grafičko organizovanje pojedinih elemenata forme. Znači to je ono što sam pisao da unutar forme možete pisati po potrebi sve moguće tagove koje smo naučili. Jedino ne može se umetati forma unutar druge forme !! Na primer tabela u tabeli može ali ne i forma u formi.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma