IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Registracija

U ovom poglavlju zapravo nećete videti ništa novo u vezi same PHP teorije ali videćete izradu jednog od najbitnijeg dela sajtova, a to je registracija korisnika.

Postoje sajtovi kod kojih nije potrebna registracija posetilaca. Takvi su na primer edukativni sajtovi. Medjutim kod većine sajtova neophodno je da se prepozna registrovani korisnika od onih koji nisu.

Postoje sledeći elementi registracije:

  • Registracijski nalog, je deo gde surfer unosi korisničko ime (username), šifru (password) i još neke podatke. Najbitniji su username i password jer pomoću njih će se uvek identifikovati korisnik na sajtu. Delovi registracijskog naloga mogu biti raznovrsni ali uglavnom sadrži dva globalna dela. Prvi deo je HTML deo registracijskog naloga u kome se unose podaci preko HTML forme, a drugi je PHP deo registracijskog naloga gde se obradjuju podaci dobijeni iz HTML dela. Drugi deo se može podeliti grubo na bezbedonosni deo i deo za obradu i prosledjivanje podataka dobijenih iz HTML forme u MySQL bazu.
  • Login, u kome surfer ubacuje username i password kako bi ušao na sajt kad god mu pristupa sa bilo kog računara. I login u globalu ima dva dela i to HTML login deo koji sadrži formu za ubacivanje username i password, i PHP login deo gde se obradjuju podaci dobijeni iz HTML login dela. Ovaj drugi login deo takodje mora da sadrži bezbedonosni deo i deo koji izvlači podatke iz baze kako bi identifikovao korisnika. Drugi deo može da sadrži i deo koji šalje bazi neke podatke ako je tako osmišljen sajt da prati na primer statistiku registrovanih posetilaca, i slično.
  • Logout je deo koga surfer obično samo jednim klikom sprovodi da bi obrisao sesiju i kolačiće u tom brauzeru. Na primer, razlog može biti taj da računar sa koga je pristupio sajtu koriste i drugi surferi i ne želi da neko vidi njegove podatke ili da mu neko promeni profil. Napomena je da time surfer ne briše svoj profil na sajtu već samo sesiju i kolačiće sa tog računara. Kasnije kad poželi da koristi sajt samo se uloguje, a ne treba ponovo da se registruje.
  • Zaboravljena šifra. Često puta se dešava da surfer zaboravi šifru a ima potrebu da pristupi sajtu. Zato moramo omogućiti opciju da surfer sazna širu i opet pristupi svom registrovanom nalogu. To se obično ostvaruje tako što surfer ubaci svoju mejl adresu a sajt automatski preko ovog dela zaboravljena šifra šalje na mejl novu ili istu šifru od ranije. Kako samo taj surfer ima pristup svom mejlu mi smo na taj način obezbedili legitimnost korisnika.
  • Promena šifre, ili podataka koje je surfer uneo prilikom registracije. Podaci koje surfer prilikom registracije unosi mogu vremenom da se promene. Na primer mesto stanovanja, brojevi telefona, opredelenja, itd. Zato je potrebno ostaviti mogućnost da registrovani korisnik promeni podatke koje je uneo prilikom registracije, i to neke ili sve u zavisnosti od tipa sajta.
  • Brisanje registrovanog naloga na sajtu, je kompletno brisanje svih podataka koje je uneo korisnik prilikom registracije. Ako bi kasnije taj surfer hteo da pristupi sajtu tretira se kao bilo koji neregistrovan posetilac. Medjutim to možemo i izmeniti, sve zavisi od vrste sajta i kako ga osmislmo.
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija