IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Rotacije

Druga metoda transformacija je rotacija. Ona se koristi kada postoji potreba da se neki crtež zarotira za neki ugao. Evo funkcije:

rotate(angle)

Evo jednog primera:

function crtaj() {
canvas = document.getElementById("kocke");
  if (canvas.getContext) {
    ctx = canvas.getContext("2d");
    ctx.translate(75,75);
    for (i = 1; i < 6;i ++){ // crta prstenove (iznutra ka van)
      ctx.save();
      ctx.fillStyle="rgb("+(51*i)+", "+(255-51*i)+", 255)";
        for (j=0; j<i*6; j++){ // crta pojedinačne kružiće
          ctx.rotate(Math.PI*2/(i*6));
          ctx.beginPath();
          ctx.arc(0,i*12.5,5,0,Math.PI*2,true);
          ctx.fill();
        }
        ctx.restore();
    }
  }
}

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte