IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Scrollbar, margin i ivične linije

Naše stranice strana1.htm, strana2.htm i strana3.htm iz prethodnog naslova imaju samo po jednu reč. U tom slučaju sve će biti prikazano. Medjutim ako stranice imaju mnogo teksta, tada će po defoltu brauzer u frejmovima napraviti scrollbar - ove, to jest vertikalne i / ili horizontalne klizače kako bi mogli da vidite sve sadržaje u frejmovima. E sad ako želimo možemo definisati da li uvek prikazati scrollbar - ove, ili ih prikazati po potrebi (što je i po defoltu), ili pak nikad ih ne prikazati bez obzira što se možda neki deo stranice nikad neće videti. Atribut koji sve to definiše je SCROLLING a smešta se unutar FRAME taga. E sad na nekoj frejm stranici možemo frejmovima različito podesiti SCROLLING atribute. Evo primera:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frejm strana</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=50%, 50%>
     <FRAME SRC="strana1.htm" scrolling=yes>
     <FRAME SRC="strana2.htm" scrolling=no>
     <FRAME SRC="strana2.htm" scrolling=auto>
</FRAMESET>
</HTML>

Dakle, kad je vrednost SCROLLING atributa YES onda se uvek pojavljuje scrollbar čak i ako nema potrebe za to. Ako je vrednost atributa NO onda se scrollbar nikad ne pojavljuje, ali ako je vrednost AUTO onda se pojavljuje po potrebi. Medjutim ako želimo AUTO onda i ne moramo pisati SCROLLING atribut jer je i po defoltu tako. Budite obazrivi ako nekad koristite NO vrednost jer nisu sve rezolucije ekrana iste, tako da nešto što lepo izgleda na vašoj rezoluciji ne mora da znači da će izgledati tako na svim. Zato uvek pogledajte kako vam stranice ozgledaju na svim rezolucijama.

Verovatno ste primetili da brauzer uvek ostavi malo slobodnog prostora oko sadržaja svakog frejma u svim pravcima. Ova pojava postoji zbog estetike. Međutim, i veličina margin - a se može kontrolisati pomoću atributa MARGINWIDTH (margine po horizontali) i MARGINHEIGHT (po vertikali). Na primer podešavanje margin - a u svim pravcima na 1 piksel (što je minimalna vrednost) u nekom frejmu bi izgledalo ovako:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frejm strana</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=50%, 50%>
     <FRAME SRC="strana1.htm"  MARGINWIDTH=1 MARGINHEIGHT=1>
     <FRAME SRC="strana2.htm">
</FRAMESET>
</HTML>

Defoltna vrednost margin - a u svim pravcima je 6 piksela. Medjutim mnogi se muče kad na primer postavljaju slike pa nikako ne mogu da uklope da se frejm prikaže baš po obodu slike. Ili po nekad neznatno frejmovi iseku sliku, ili ostave mali prazan prostor oko nje. Znajte da se širina frejma ne meri od kraja do kraja već 4 piksela je kao neka rezerva. Što znači ako želite tačno da uklopite sliku uvek kad definišete širinu i visinu frejma na osnovu širine i visine slike dodajte 8 piksela !

Primećujete da su svi frejmovi medjusobno ograničeni tanjim ili debljim linijama medjusobno. Po nekad je potrebno ukloniti sve te linije, ili ih pak podebljati, ali u svakom slučaju koriste se za to atributi BORDER, SPACING, FRAMEBORDER i FRAMESPACING a smeštaju se svi po potrebi u FRAMESET tagu. Evo primera ako želimo da uklonimo sve linije:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frejm strana</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=50%, 50% BORDER=0 SPACING=0 FRAMEBORDER=0 FRAMESPACING=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
     <FRAME SRC="strana1.htm">
     <FRAME SRC="strana2.htm">
</FRAMESET>
</HTML>

Vrednost atributa BORDER definiše debljinu granice između frejmova u pikselima.  FRAMEBORDER može imati vrednost 1 (ili YES), i tad se prikazuje granica između dva frejma, dok vrednost 0 (ili NO) ne prikazuje.  FRAMESPACING definiše razmak između granica frejma i sadržaja frejma izraženog u pikselima.

U FRAMESET tagu može da se nadje i BORDERCOLOR atribut koji definiše boju granice između frejmova. Ovaj atribut se primenjuje jedino pod uslovom da je atribut FRAMEBORDER postavljen na aktivnu vrednost.

Postoji i atribut NORESIZE koji sprečava da posetilac stranice menja zadatu veličinu frejma. Ovaj atribut se samo navodi bez ikakve vrednosti. Važi samo za FRAME tag ! Postoje još neki atributi ali su manje važni.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma