IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

ScrollBy() i scrollTo()

ScrollBy( )

ScrollBy( ) za broj piksela (koji su kao parametri) pomera (skroluje) u odnosu na trenutnu poziciju. Evo primera:

<html><head>
</head><body>
<input type="button" onclick="window.scrollBy(400,400)" value="Scroll">
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p>
</body></html>

ScrollTo( )

ScrollTo( ) skroluje nezavisno od trenutne pozicije u prozoru na tačno definisan položaj. Evo primera:

<html><head>
</head><body>
<input type="button" onclick="window.scrollTo(300,300)" value="Scroll"/>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p><br><b><br><br><br><br><br><br>
<p>SCROLL SCROLL SCROLL</p>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte