IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

SELECT sa GROUP BY grupisanjem varjantom

Često je potrebno znati na primer koja je prosečna cena porudzbine. Za takav tip upita u MySQL postoje nekoliko korisnih grupnih funkcija. Te funkcije možete primeniti na čitavu tabelu ili samo na grupe podataka u tabeli. Evo tabelarno tih funkcija:

Naziv Opis
AVG (kolona) Prosečna vrednost u navedenoj koloni
COUNT (stavke) Preciziranjem kolonu daje broj vrednosti u njoj. Ako ispred imena kolone stoji DISTINCT dobija se broj jedinstvenih vrednosti u njoj
MIN (kolona) Minimalna vrednost koja figuriše u koloni
MAX (kolona) Maksimalna vrednost koja figuriše u koloni
STD (kolona) Standardna devijacija vrednosti u navedenoj koloni
STDDEV (kolona) Standardna devijacija vrednosti u navedenoj koloni
SUM (kolona) Zbir svih vrednosti u navedenoj koloni

Na primer ako želimo da znamo koliko ljudi prosečno naručuju knjige onda trebamo znati koja je prosečna vrednost u koloni "Kolicina" tabele "Narudzbine":

SELECT AVG (Količina) FROM Narudzbine

Ako želimo saznati koji kupac je naručio najviše knjiga onda pišemo:

SELECT KorisnikID, MAX(Kolicina)
FROM Narudzbine
GROUP BY KorisnikID

Uporedjujući ova dva upita vidimo da ako ne stoji ORDER BY upit daje samo odgovarajući broj iz kolone a ako postavimo ORDER BY onda nam daje kupca na primer.

Sve kolone navedene u GROUP BY moraju se pojaviti i u SELECT a obrnuto ne mora kao što i sami vidimo iz gornjeg primera.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija