IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

SELECT sa LIMIT kriterijum ograničenje varijantom

LIMIT definiše koji redovi treba da se preuzmu iz tabele. Kriterijum ograničenja ima dva parametra i to od kojeg reda se počinje i drugi koliko reda od tog broja će biti vraćen.

SELECT Ime
FROM Korisnici
LIMIT 2, 3

Ovaj upit se može čitati kao "vrati tri reda počev od reda broj dva". Obratite pažnju da redovi počinju od nule, što znači da je nula redni broj prvog reda u koloni.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija