IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Senke

Za kreiranje senki se koriste sledeće funkcije:

shadowOffsetX = vrednost
shadowOffsetY = vrednost
shadowBlur = vrednost
shadowColor = color

shadowOffsetX i shadowOffsetY pokazuju koliko daleko treba proširiti senke od objekta u X i Y smerovima. Mogu se koristiti i negativne vrednosti i tad se senke proširuju prema gore ili ulevo, a pozitivne vrednosti uzrokuju senke prema dole ili udesno. Po defaultu su oba 0.

shadowBlur definiše veličinu efekta zamućenja. Vrednost nije u pikselima. Defaultna vrednost je 0.

shadowColor definiše boju senke, a boja se definiše klasično pomođu rgb, rgba, heksadecimalno ili navedemo ime boje.

Evo primera:

function crtaj() {
    canvas = document.getElementById("kocke");
    if (canvas.getContext) {
        ctx = canvas.getContext("2d");
        ctx.shadowOffsetX = -5;
        ctx.shadowOffsetY = -5;
        ctx.shadowBlur = 4;
        ctx.shadowColor = "rgba(0, 0, 0, 0.5)";
        ctx.font = "40px Times New Roman";
        ctx.fillStyle = "red";
        ctx.fillText("Zdravo ljudi, kakoste", 30, 60);
     }
}

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte