IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Sesija

Osnovna ideja sesija je u tome da se omogući praćenje odredjenog posetioca sajta tokom cele njegove sesije (posete) na web lokaciji u tom trenutku ili kasnije kad se vrati na sajt. Ako to omogućimo neće biti teško da podržimo registraciju korisnika. Od verzije PHP4 su standardno ugradjene funkcije za upravljanje sesijama.

Kako se odvija sesija? Svakoj PHP sesiji PHP generiše i dodeljuje jedinstven identifikator, to jest nasumično izabran i šifrovan broj. Taj identifikator se čuva na klijentskom računaru dak traje sesija (poseta) korisnika sajtu. Identifikator se može smestiti u klijentski računar i putem "kolačića", ili prosledjivanjem unutar URL-a.

Sa druge strane identifikator sesije služi kao ključ koji omogućava da se odredjene promenjljive registruju kao takozvane promenjljive sesije. Sadržaj tih promenjljivih se čuva na serveru. Znači identifikator sesije je jedini podatak dostupan na klijentskoj strani. Ako se drugačije ne zada vrednosti promenjljivih sesije se čuvaju na serveru u binarnim datotekama, ali za čuvanje tih podataka možemo koristiti i bazu podataka ako napišemo namensku funkciju.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija