IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Simetrične HTML tabele

Svaku tabelu, kao što znamo, sačinjavaju veći broj polja. Medjutim HTML tabela ima malo drugačiju logiku. Naime, osnovni tag tabele shvatite kao jedan pravougaonik. U tom pravougaoniku stavljamo jedan ili više horizontalnih polja, a u horizontalna polja stavljamo jednu ili više ćelija. E sad ovako napisano hajde i da objasnimo u HTML jeziku.

Osnovni tag tabele je TABLE, koji ima početni i krajnji tag. Taj tag je u stvari onaj naš pravougaonik. U tabelu stavljamo jedan ili više horizontalnih polja. Tag horizontalnog polja je TR, i ono ima takođe početni i krajnji tag. U horizontalno polje stavljamo jednu ili više ćelija. Ćelija ima tag TD, a i ona ima početni i krajnji tag. E sad sve to pretočimo i u HTML kod, ali i sa nekim podatkom u tabeli kao i sa linijama koje oivičuju tabelu. Linije se prave tako što se stavi atribut BORDER unutar TABLE taga. Evo kako sve izgleda::

<table border=4>
     <tr>
          <td>DEJAN</td>
     </tr>
</table>

Tabela sa jednom ćelijom

Uočite da se horizontalne linije ugnježđuju u TABLE, a ćelije u horizontalne linije. Ovo je osnovna struktura bilo koje tabele. Ako izostavimo bilo koja od ova tri taga tabela neće funkcionisati. Takodje svi podaci koje upisujemo unutar tabele uvek, ali uvek i jedino se pišu unutar taga za ćelije, to jest izmedju početnog i krajnjeg taga TD. Napravimo sada složeniju tabelu sa dva reda koji sadrže po tri ćelije:

<table border=4>
     <tr>
          <td>DEJAN</td>
          <td>PERA</td>
          <td>VERA</td>
     </tr>
     <tr>
          <td>MILAN</td>
          <td>SAŠA</td>
          <td>ĐURA</td>
     </tr>
</table>

Tabela sa više ćelija

Ovako možete praviti koliko god želite horizontalnih linija, samo dodajete TR tagove. Takodj i ćelija, ali da bi bila simetrična tabela moraju u svim horizontalnim linijama da bude isti broj ćelija. Ovim objašnjenjenjima do sada stekli ste logiku pravljenja običnih HTML tabela koje imaju simetrične kolone i redove. Simetrične tabele se koriste uglavnom za nabrajanje podataka tabelarno. Takve tabele ste uglavnom do sada sretali i koristili.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma