IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Sintaksa

U ovom delu razmatraćemo najosnovnije stvari bez kojih je nemoguće bilo šta kreirati vezano za JavaScript. Tu se pre svega misli na JavaScript sintaksu, tipove promenjljivih, operatore itd. Poželjno je ovaj deo dobro naučiti kako bi se kasnije lakše razumele kompleksnije stvari.

Primeri su kreirani tako da naj minimalnijim pisanjem dočaravaju najbolje što je moguće vezano za ono što bi trebalo da objasne. Preporučujemo da ni jedan primer ne preskačete. Preporučujemo takodje da svaki primer prepišete u notepad, sačuvate fajl kao HTML dokument i pokrenitega brauzerom, kako bi ste videli rezultat. Ovakvim načinom učenja stećićete rutinu, a i bolje će te zapamtiti sintaksu. Takodje je preporučljivo da sami izvršite razna eksperimentisanja sa primerima.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte