IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

String

Pri izradi sajta uglavnom se koriste reči i zato je bitno poznavati dobro funkcije u PHP-u koje manipulišu rečima, rečenicama, znakovima, ili ti stringovima. U ovom delu obradjivaćemo funkcije za rad sa znakovnim promenjljivima i nizovima.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija