IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

String funkcije

charAt( )

charAt( ) funkcija vraća znak iz stringa u zavisnosti od položaja. Broji se od 0. Znači prvi znak u stringu je na nultom položaju.

<script type="text/javascript">
str="Hello world!";
document.write(str.charAt(1), str.charAt(4), str.charAt(6));
</script>

Rezultat:

eow

charCodeAt( )

charCodeAt( ) funkcija isto kao prethodna samo što vraća ASCII kod znaka.

fromCharCode( )

fromCharCode( ) funkcija pretvara ASCII kodove u odgovarajuće znakove.

document.write(String.fromCharCode(72,69,76,76,79))

Rezultat:

HELLO

indexOf( )

indexOf( ) funkcija vraća broj koji pretstavlja poziciju traženog teksta u stringu. Broji se od 0. Ako ne nadje reč vraća -1. Obratite pažnju da je fukcija osetljiva na mala i velika slova.

<script type="text/javascript">
str = "Hello world!";
document.write(str.indexOf("Hello") + "<br>");
document.write(str.indexOf("WORLD") + "<br>");
document.write(str.indexOf("world"));
</script>

Rezultat:

0
-1
6

slice( )

slice( ) funkcija seče delove stringa i takve ih vraća.

<script type="text/javascript">
str="Hello happy world!";
document.write(str.slice(0)+"<br>");   // ne seče ništa
document.write(str.slice(6)+"<br>"); // seče od znaka na poziciji 6
document.write(str.slice(-6)+"<br>"); // seče od pozicije 6 ali od pozadi
document.write(str.slice(0,1)+"<br>");
document.write(str.slice(6,11)+"<br>");
</script>

Rezultat:

Hello happy world!
happy world!
world!
H
happy

split( )

split( ) funkcija deli string na osnovu definisanog znaka i dužine, i te delove smešta u niz.

<script type="text/javascript">
var str="How are you doing today?";
a=[]; b=[]; c=[]; d=[];
a=str.split();
b=str.split(" ");
c=str.split("");
d=str.split(" ",3);
document.write(a +"<br>"+ b +"<br>"+ c +"<br>"+ d);
</script>

Rezultat:

How are you doing today?
How,are,you,doing,today?
H,o,w, ,a,r,e, ,y,o,u, ,d,o,i,n,g, ,t,o,d,a,y,?
How,are,you

substr( )

substr( ) funkcija izvlači odredjen broj znakova iz string.

<script type="text/javascript">
str="Hello world!";
document.write(str.substr(3)+"<br>");
document.write(str.substr(3, 4));
</script>

Rezultati

lo world!
lo w

toLowerCase( )

toLowerCase( ) funkcija prebacuje sve znakove stringa u mala slova

toUpperCase( )

toUpperCase( ) funkcija prebacuje sve znakove stringa u velika slova

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte