IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Tabele, kolone, redovi, vrednosti, ključevi, šeme i relacije

Tabele

Skup struktura svih tabela u bazi naziva se šema. Medjusobni odnosi izmedju tabela su relacije. Napravimo sad tabelu pod nazivom "kupci":
 

BrojKupca Ime Adresa Grad
1 Aca Milicic Cvetna 32 Nis
2 Asen Peric Bela mala 2 Beograd
3 Ana Mitic Niska 41 Vranje

Kolone

Svaka kolona u tabeli ima svoje ime i sadrži odgovarajući tip podataka. Na primer u našoj tabeli "kupci" kolona "BrojKupaca" sadrži celobrojne vrednosti, dok su ostale tri kolone znakovni nizovi. Kolone se nekada nazivaju polja ili atributi.

Redovi

Svaki red u našoj tabeli iz primera predstavlja po jednog kupca, to jest sadrži podatke o jednom kupcu. Redovi se nazivaju i zapisi ili torke.

Vrednosti

Svaki red se sastoji od skupa pojedinačnih vrednosti koje odgovaraju kolonama. Kolone odredjuju tip podataka za svaku vrednost.

Ključevi

Potrebno je da postoji način identifikacije svakog reda u tabeli, to jest u našem slučaju svakog kupca. Imena obično nisu pogodna jer može postojati više kupaca sa istim imenom ili prezimenom. Zato dajemo jedinstven identifikacioni BrojKupca, po istom principu po kome dobijate u banci jedinstven broj računa. Identifikaciona kolona u tabeli naziva se ključ ili primarni ključ. Ključ ne mora da se sastoji samo od jedne kolone.

Baze podataka se sastoje od više tabela koje su medjusobno povezane ključevima. Na primer napravimo i povežimo tabelu pod nazivom "Porudžbine" sa prethodnom tabelom "kupci":

BrojPorudzbine BrojKupca Iznos Datum
1 3 32.3 13.04.1910
2 1 15.32 23.05.1910
3 2 43 18.08.1910
4 1 6.23 20.10.1910

Tabela "porudžbine" sadrži porudžbine kupaca. Svaki red u toj tabeli predstavlja pojedinačnu porudžbinu pojedinačnog kupca. Zahvaljujući identifikacionom broju BrojKupca, znamo čija je svaka porudžbina, odnosno tako smo i povezali ove dve tabele istom kolonom. BrojKupca je primarni ključ u tabeli "kupci" a u tabeli "porudžbine" je to spoljni kluč.

Šema

Skup svih tabela u bazi naziva se šema baze podataka. Šema popisuje tabele sa njihovim kolonama, tipove podataka u tim kolonama, primarni ključ svake tabele i spoljne ključeve. Šema se može pretstaviti dijagramima koje nećemo koristiti ovde, može i dijagramima relacija entiteta koje takodje nećemo koristiti ali šema se može pretstaviti i u tekstualnom obliku što će mo koristiti, na sledeći način:

Kupci (BrojKupaca, Ime, Adresa, Grad)
Porudžbine (BrojPorudžbine, BrojKupca, Iznos, Datum)

Primarni ključevi su na primer boldovani a spoljni ključevi na primer podvučeni i plavi.

Relacije

Spoljni ključevi povezuju dve tabele i definišu relacije. U relacionoj bazi podataka postoje tri osnovne vrste relacija prema broju stavki na svakoj strani relacije i to su: jedan prema jedan, jedan prema više i više prema više. Relacija tipa jedan prema jedan povezuje po jednu stavku u obe tabele. U relaciji tipa jedan prema više jedan red u jednoj tabeli povezan je sa više redova u drugoj tabeli. U tim odnosima tabela sa više redova imaće spoljni ključ prema tabeli sa jednim redom. U relaciji tipa više prema više, više redova u jednoj tabeli povezano je sa više redova u drugoj.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija