IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Table tag

Sve atribute TABLE taga daću tabelarno:

Atribut Kod Prikaz Objašnjenje
border=n

<table border=14>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Definiše debljinu linija koje oivičavaju spoljni deo tabele u pikselima. Po defoltu vrednost atribute je nula. Uočite da  je defoltna boja linija siva i to svetlija siva gornja linija i leva, a desna i donja je tamnija.
bordercolor=#rrggbb

<table border=10 bordercolor=#3333FF>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Atribut koji uvek ide sa border. Definiše boju svih linija koje uokviruju spoljni deo tabele. Ne podržavaju svi brauzeri.
bordercolordark=#rrggbb

<table border=10 bordercolordark=#3333FF>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Atribut daje boju desnoj i donjoj ivici tabele. Atribut koji uvek ide sa border, ali vrlo često i sa bordercolor. Ne podržavaju svi brauzeri.
bgcolor=#rrggbb

<table bgcolor=#B0D8FF>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Daje boju čitavoj pozadini tabele.
bacground=<img>

<table background="pozadina.gif">
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Definiše sliku pozadine čitave tabele
cellpadding=n

<table border=2 cellpadding=10>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Definiše udaljenost izmedju podatka i ivice ćelija u svim pravcima simetrično u pikselima. Ne mora da ide zajedno sa border ali ovde zbog demonstracije
cellspacing=n

<table border=2 cellspacing=10>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Definiše udaljenost izmedju ćelija, i izmedju ćelija i linija koje oivičavaju spoljni deo tabele. Ne mora da ide zajedno sa border ali ovde zbog demonstracije.
width=n ili n%

<table border=1 width=130>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Definiše horizontalnu veličinu tabele. Kad nije dat width širina je tolika da se smeste svi podaci. Može se dati u procentima ili pikselima. Ne mora da ide uz border.
height=n ili n%

<table border=1 height=200>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Definiše vertikalnu veličinu tabele. Kad nije dat height širina je tolika da se smeste svi podaci. Može se dati u procentima ili pikselima. Ne mora da ide uz border.
align=right ili center ili left

<table align=right>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Smešta tabelu uz desnu ivicu prostora u kojem se nalazi tabela ako je vrednost right, levo ako je left i u sredinu horizontale ako je center. Ako nema align po defoltu je left.
frame = above ili below ili lhs ili rhs ili hsides ili vsides ili box ili void

<table frame=above>
  <tr>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Kad je vrednost above iscrtava sve gornje vodoravne linije koje poseduje tabela. Kad je below crta sve donje vodoravne, lhs crta sve leve uspravne, rhs crta sve desne uspravne, hsides crta i sve gornje i donje vodoravne linije, vsides sve leve i desne uspravne, box crta sve moguće, void ne iscrtava ni jednu liniju. Box vam je isto kao da ste stavili border=1, a void vam je isto kao kad i ne koristite frame a ni border. Frame i border nikad ne idu zajedno.
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma