IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

TD tag

I ovde ću dati tabelu atributa koji se koriste u TD tagu. Kao primer menjaću samo prvoj ćeliji atribute a ostale će biti po defoltu.

Atribut Kod Prikaz Objašnjenje
bordercolor=#rrggbb

<table border=7>
  <tr >
    <td bordercolor =#3333FF>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
definiše boju linija ćelije u kome je bordercolor atribut. Uvek mora u TABLE tagu da stoji border atribut. Nije podržan od svih brauzera
bordercolordark=#rrggbb

<table border=7 >
  <tr>
    <td bordercolordark =#3333FF>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Daje boju gornjoj i levoj liniji ćeliji koja ima taj atribut. Uvek ide sa border u TABLE tagu, ali vrlo često i sa bordercolor u istom TR tagu. Nije podržan od svih brauzra.
bgcolor=#rrggbb

<table>
  <tr>
    <td bgcolor =#B0D8FF>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Daje boju pozadini ćelije koja sadrži atribut. Ako se ne koristi bgcolor defoltna vrednost je pozadina tabele a ako nema ni tabela pozadinu onda je pozadina strane.
align=right ili center ili left

<table border=3 width="124">
  <tr>
    <td align=right>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Smešta sadržaj ćelije uz desnu ivicu ćelije ako je right. Ako je vrednost left onda se smešta u levu stranu (to je i defoltna vrednost ako se ne koristi align), ako je center onda u centar.
colspan i rowspan     Objašnjeno je ranije a služe za izradu asimetričnih tabela.
valign=top ili bottom ili middle

<table border=3 height=130>
  <tr>
     <td valign=top>ACA</td>
     <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
     <td>ICA</td>
     <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Sadržaj ćelije smešta uz gornju ivicu ćelije ako je top Ako je bottom onda uz donju ivicu a ako je middle onda u sredinu. Middle je po defoltu ako se i ne koristi valign
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma