IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Tekst

Skoro svaka internet stranica koristi običan tekst za prikazivanje većeg dela sadržaja. Normalno sadržaj može biti i u video formatu, zvučnom formatu, slikovnom itd., ali ipak tekstualni sadržaj najviše dominira internetom.

Kao što sam već u glavnom uvodu napisao vi možete tekst napisati i u notepad i da taj tekst fajl prebacite na host. Normalno tekst će biti prikazan kad linkujemo iz brauzera taj tekst dokument. Medjutim ako želimo da nam tekst bude u nekom fontu, ili neki pasusi da se razlikuju u fontu slova, bilo u smislu tipa slova, ili veličine (na primer naslov da bude napisan većim slovima), itd. onda moramo koristiti HTML elemente za izradu takve stranice. U ovom delu bavićemo se HTML elementima za manipulaciju tekstom.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma