IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Tekst format

Tekst pomoću raznih HTML tagova može biti napisan u raznim formatima i sa raznim efektima. Tekstu možemo menjati boju, veličinu slova, način ispisivanja teksta i tako dalje Ovo sve je lako shvatiti, te ću dati tabelarno.

HTNL formati tekstova Rezultat u brauzeru Objašnjenje
Neki <b>text</b> napisan Neki text napisan Podebljava tekst izmedju tagova (bold)
Neki <i>text</i> napisan Neki text napisan Iskošava tekst (italic)
Neki <u>text</u> napisan Neki text napisan Podvlači (underline)
Masa <sub>text</sub> =  Masa text = Smanjuje i snižava tekst. Pogodno u matematičkim formulama
Neki <sup>text</sup> napisan  Neki text napisan Smanjuje i podiže tekst. Pogodno za stepenovanje u matematici
Neki <strong>text<strong> napisan  Neki text napisan Podebljava tekst a i u nastavku
Neki <em>text</em> napisan  Neki text napisan Iskošava tekst
Neki <pre>text je</pre> napisan  Neki
text je
napisan
 Tekst unutar taga izvlači u novi pasus u odnosu na tekst pre i posle njega
Neki <tt>text</tt> napisan  Neki text napisan  Piše tekst kao kucaćom mašinom - znači tekst je fiksne dužine.
Neki <strike>text veliki</strike> napisan  Neki text veliki napisan  Stavlja crtu po sredini rečenica
Neki <blink>text</blink> napisan  Neki text napisan  Tekst se pojavlja i gubi naizmenično. Opera i firefox podržavaju, ostali ne.
Neki <big>tekst</big> napisan  Neki tekst napisan Povećava tekst za jedan
Neki <small>tekst</small> napisan  Neki tekst napisan Smanjuje takst za jedan
Neki <h1>tekst</h1> napisan  Neki

tekst

napisan
Pravi naslov od teksta i to sa najvećim slovima.
Neki <h6>tekst</h6> napisan  Neki
tekst
napisan
Pravi naslov od teksta i to sa najmanjim slovima. Postoje od h1 do h6

Mislim da posebna neka objašnjenja za sve ovo nije potrebno, ali mora se reći da se svi ovi tagovi mogu medjusobno kombinovati u neograničenom broju. Znači možete pustiti mašti na volju. Jedino što je poželjno da se tagovi ne preklapaju, već da se ugnježđuju jedan u drugi. Evo primera:

<strike><u><i><b>neki veeeeliki text u mnogim formatima</b></i></u></strike>

A rezultat bi bio:

neki veeeeliki text u mnogim formatima

Verovatno ste shvatili ali da ipak kažem. Ne odnose se ovi tagovi za formatiranje teksta samo za jednu reč ili rečenicu nego na primer i za čitave pasuse, pa i za čitav tekst. Znači koliko god pišete unutar početka i kraja taga na taj tekst će se i odnositi.

Primetite da svi ovi tagovi u tabeli su jednostavni u smislu da nemaju atribute. Znači početni tag ima ime i ništa više. Postoji jedan tag za formatiranje teksta pod nazivom FONT koji ima atribute za veličinu slova,  vrstu slova (vrstu fonta teksta), i za boju teksta. E sad da bi se primenio tag FONT treba da postoji potreba bar za jedan od ovih nabrojanih atributa, a može da sadrži i sve atribute. Moguće su sve kombinacije ako su potrebna dva atributa. Ajde sad da vidimo na primerima:

<BODY>
neki kratak <FONT SIZE=6>tekst</FONT> <FONT SIZE=1>i mali</FONT>
</BODY>

Rezulat bi bio:

tekst format sl.1

Znači veličina slova se definiše atributom SIZE, koji može imati vrednost od 1 do 7. Vrednost 7 piše najveće tekstove a vrednost 1 najmanje.

Podešavanje boje teksta se vrši na sledeći način:

<BODY>
neki kratak <FONT COLOR="#0000FF">tekst</FONT>
</BODY>

Rezultata bi bio:

tekst format sl.2

Atribut za definisanje boje teksta je COLOR, a definicija boje je isto zapisana u 6 heksadecimalna broja kao kad smo objašnjavali pozadinu HTML stranice. I ovde što se tiče boje sve isto važi kao i tamo.

Treći atribut FONT taga služi, kao što smo napisali za definisanje fonta slova. Znamo da postoje razni fontovi, na primer Arial, Helvetica, Verdana, Times New Roman, i tako dalje. Atribut za fontove je FACE i iszgleda ovako:

<BODY>
neki kratak <FONT FACE="Verdana">tekst</FONT>
</BODY>

Rezultat bi bio:

tekst format sl.3

Font će se videti samo ako posetilac web strane ima instaliran taj font na svom računaru! Ukoliko to nije slučaj, tekst će biti predstavljen podrazumevanim (default) fontom. Uz Windows, veoma su česti fontovi Arial i Verdana, Impact i tako dalje. Da bi se ovo delimično prevazišlo, možete navesti više od jednog fonta ovako:

<FONT FACE="ARIAL, HELVETICA, VERDANA">Zdravo</FONT>

Znači brauzer traži prvo ARIAL pa ako ga nađe, koristi ga, a ako ne, onda traži sledeći navedeni font HELVETICA. Ako ga ne nađe, tražiće VERDANA, i ako ne nađe i taj font, onda će koristiti podrazumevani (default) font.

I na kraju ovog dela kao što smo napisali moguća je bilo koja kombinacija atributa unutar FONT taga. Evo primera:

<BODY>
neki kratak <FONT FACE="Verdana" COLOR="#0000FF" SIZE=6>tekst</FONT>
</BODY>

tekst format sl.4

Svaki brauzer ima podešene podrazumevan font face=Times New Roman, veličinu slova size=3 i boju teksta crnu.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma