IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Tekstualne string funkcije

Ovde neću objašnjavati sve pojedinačno jer je lako shvatiti sve funkcije iz sledećeg primera (uz napomenu da ne rade baš sve funkcije u svim brauzerima):

<html><body>
<script type="text/javascript">
txt="Hello World!";
document.write("<p>Big: " + txt.big() + "</p>");
document.write("<p>Small: " + txt.small() + "</p>");
document.write("<p>Bold: " + txt.bold() + "</p>");
document.write("<p>Italic: " + txt.italics() + "</p>");
document.write("<p>Blink: " + txt.blink() + "</p>");
document.write("<p>Fixed: " + txt.fixed() + "</p>");
document.write("<p>Strike: " + txt.strike() + "</p>");
document.write("<p>Fontcolor: " + txt.fontcolor("Red") + "</p>");
document.write("<p>Fontsize: " + txt.fontsize(16) + "</p>");
document.write("<p>Subscript: " + txt.sub() + "</p>");
document.write("<p>Superscript: " + txt.sup() + "</p>");
document.write("<p>Link: " + txt.link("http://mmance02.on.neobee.net") + "</p>");
</script>
</body></html>

Rezultat:

Big: Hello World!

Small: Hello World!

Bold: Hello World!

Italic: Hello World!

Blink: Hello World!

Fixed: Hello World!

Strike: Hello World!

Fontcolor: Hello World!

Fontsize: Hello World!

Subscript: Hello World!

Superscript: Hello World!

Link: Hello World!

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte