IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Text Area

TEXT AREA služi za unos velikih tekstova, pa zato polje koje se iscrta u brauzeru za pisanje teksta može biti i u nekoliko redova, što nije slučaj na primer sa TEXT BOX - om. Za razliku od većine elemenata forme TEXT AREA ima početni i krajnji tag. Izmedju početnog i krajnjeg taga TEXT AREA - je se upisuje eventualni defaultni tekst, a ako ga nema onda ostaje prazno. Forma sa text area-om bi izgledala ovako:

<form name="forma4">
      Napiši svoju priču:<br>
      <textarea cols="40" rows="5" name="velikiTekst">
Ovo je default tekst a ako nema potrebe za njim ništa ne pišete
      </textarea>
<br>
      <input type="submit" value="Posalji" name="submitdugme"><br>
      <input type="reset" value="Ponisti">
</form>   Napiši svoju priču:
  
  
  

Dakle tag je TEXAREA. Ovaj tag obavezno mora da sadrži atribut NAME u koji se smešta naziv. Nema VALUE atribut. Može (a i ne mora) se definisati koliko će se znaka ispisati po horizontali atributom COLS. U našem slučaju je 40 znaka. Takodje može se definisati (a i ne mora) koliko će se redova prikazivati dok pišemo u polju. U našem slučaju je 5.

E sad ako mi pišemo tekst koji će zauzeti veći prostor od iscrtanog kojeg definišu COLS i ROWS onda će se pojaviti vertikalni klizač koji će nam omogućiti da pratimo ceo tekst. U nekim slučajevima u zavisnosti kako podesimo atribut WRAP može se pojaviti i horizontalni klizač. Naime, tekst koji upisujemo u iscrtani okvir dok pišemo može se automatski prebaciti u novi red kad naidje na ivicu prozorčića, ali može i da se nastavi sa pisanjem sve dok mi ne kliknemo enter kad želimo preći u novi red. Obzirom da se ne lomi pojaviće se horizontalni klizač. Ali bez obzira na to koja od ova dva načina pisanja u prozorčiću izaberemo može postojati opcija da se naš tekst posle submitovanja prenese samo u jednom redu, ali može i baš onako kako smo ga i pisali. Te opcije odredjuje argument WRAP u TEXAREA tagu. Wrap može imati jednu od sledećih vrednosti: OFF, VIRTUAL i PHYSICAL. PHYSICAL je defaultna vrednost (kad se i ne koristi wrap) i definiše automatsko lomljenje teksta prilikom pisanja, ali takav tekst će biti i poslat. VIRTUAL će lomiti ali će tekst biti poslat kao da smo ga pisali samo u jednom redu. OFF definiše da se tekst u prozorčiću ne lom, a i poslaće se baš onakav tekst kako ga napišemo.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma