IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Text box, Text area, Hidden skriveno polje i meni select izbornik

Text box plje

Text box polje ima sledeći tag:

<input type="text" name="tekst" value="Defaultna vrednost">

Ovo je element sa kojim smo se već upoznali, i mislim da ga nije potrebno previše komentarisati. Radi se o polju za unos jedne linije teksta. Ime pomoću kojeg mu pristupamo u PHP-u kao što znamo mu navodimo u name atributu. Ukoliko želimo da se pri učitavanju stranice u ovom elementu nalazi neka vrednost, to jest tekst možemo je navesti pomoću value atributa. Value atribut nije obavezan.

Text area

Text area ima sledeći osnovni tag:

<textarea name="velikiTekst"></textarea>

Text area služi za unos teksta od više redova. Korisnik može prebaciti unos teksta u novi red, i tako više puta. Pravila oko imenovanja su mu ista kao i za sve ostale elemente. Za razliku od text boxa, text area nema value atribut, već mu se defaultna vrednost zadaje na sledeći način.

<textarea name="velikiTekst">Defaulta vrednost</textarea>

Kada ispisujemo novi red u text arei on će u njoj naravno i biti vidljiv. Medjutim uneti tekst se nakon PHP obrade ne prikazuje u izvornom obliku već novi redovi koje smo ubacili u tekst arei neće biti vidljivi u internet pregledniku, već će se sav tekst ispisati u jednom redu. Da bi se videli svi vaši novi redovi pri PHP obradi pre ispisa teksta u internet pregledniku koristite sledeću ugradjenu PHP funkciju:

nl2br($_POST["tekst"]);

Da pojasnimo, radi se o tome da HTML u svom sourcu zanemaruje sve praznine, tj. više uzastopnih praznina interpretira poput jednog praznog prostora. To isto pravila važi i za prelazak u novi red u HTML sourcu. A naša funkcija menja sve nove redove ( \n ) sa HTML <br> tagom koji prebacuje ispis u novi red pri gledanju dokumenta u browseru.

Hidden polje (skriveno polje)

Hidden polje (skriveno polje) ima sledeći tag:

<input type="hidden" name="nevidljivoPolje" value="Vrednost polja">

Kao što i samo ime elementa kaže, radi se o polju koje nije vidljivo pri gledanju forme u browseru, te korisnik ne može direktno uticati na njenu vrednost. Vrednost koja se nalazi u takvom polju se mora namestiti direktno u sourcu dokumenta ili unosom u HTML source ručno ili pomoću PHP-a. Drugi način promene vrednosti je dinamički putem JavaScripta. Kao i kod text boxa, i ovde možemo zadati value atribut. Pravila oko pristupa tim podacima su ista kao i kod text boxa, sa malom razlikom da u hidden polje možemo spremiti tekst od više redova.

Ovo polje obično služi za pamćenje nekih vrednosti koje ne zavise direktno od surfera, te ih na ovaj način štitimo od direktnog korisničkog unosa i izmene, ali može militantan surfer da ga indirektno promeni.

Lista / meni – select izbornik

Za Lista / meni – select izbornik daću samo KOD jer je sve uglavnom jasno na osnovu dosadašnjih analiza:

<html><head>
<title>Izaberi lepšu curu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head><body>
<h2>Izaberi lepšu curu</h2>
<?
if (!$_POST["drop"]){
?>
<body>
<form method="POST" action="<?$PHP_SELF?>">
<p><select size="5" name="cura" multiple>
<option selected>Suzica</option>
<option selected>Dara</option>
<option selected>Mila</option>
<option selected>Jana</option></select>
<input type="submit" value="Selektuj" name="drop">
<input type="reset" value="Resetuj" name="Reset"></p>
</form>
</body>
<?
}else{
   if ($_POST["cura"]=="Suzicica"){ echo "Lepša ti je Suza";}
   if ($_POST["cura"]=="Dara"){ echo "Lepša ti je Dara";}
   if ($_POST["cura"]=="Mila"){ echo "Lepša ti je Mila";}
   if ($_POST["cura"]=="Jana"){ echo "Lepša ti je Jana";}
}
?>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija