IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Text box, Password field, Submit, Reset, Image button

Taxt box

Text box je HTML FORM element za unos teksta u jednom redu. Znači zamišljen je da se unese tekst od jedne reči do eventualno jedne rečenice. Evo koda minimalne forme sa TEXBOX elementom:

<form name="forma2">
      <input type="text" name="tekst1" value="Upisi ime"><br>
     <input type="submit" value="Posalji" name="submitdugme"><br>
     <input type="reset" value="Ponisti">
</form>

Brauzer bi prikazao sledeće:


 
 
 

Tag TEX BOX elementa forme kao što vidimo u kodu je <input type="text">. Brauzer kad naidje na taj tag odma iscrtava polje za popunjavanje.

Atribut NAME u TEXT BOX-u je obavezan i njegovu vrednost dajemo po želji.

Atribut VALUE nije neophodan. Ukoliko se ne ubaci a mi napišemo nešto u polje i kad kliknemo na submit dugme forma automatski to što smo napisali dodeljuje u vrednost VALUE. Medjutim ako ipak želimo da mu damo vrednost (kao što smo mi dali) onda je to defoltna vrednost koja će se proslediti kada kliknemo na submit dugme iako ništa nismo upisali. Ako nismo napisali VALUE vrednost a i ne napišemo ništa a kliknemo submit dugme onda će se u value dodeliti prazan string i tako poslati na dalju obradu.

E sada slede atributi textbox-a koji nisu obavezni ali su zanimljivi naravno.

SIZE je numerički atribut koji definiše širinu polja po horizontali mereno u tekstualnim znacima. Na primer SIZE = 10 definiše da će 10 znaka biti veličina prozorčića u kome će se pisati. Drugim rečima ovim atributom definišemo veličinu prozorčića.

MAXLANGTH je isto numerički atribut.koji definiše maksimum slova koliko možemo da pišemo u prozoče. Na primer MAXLANGTH = 8 znači da možemo maksimalno 8 slova pisati u prozorče, a kad ispišemo 8 slova više nemožemo jer iako mi i dalje kucamo slova na tastaturi slova se više ne ispisuju. Obično ide zajedno sa SIZE atributom, ali tako da vrednost u size atributu uvek bude za dva ili tri veća od MAXLANGTH vrednost. Naravno MAXLANGTH nemojte nikad shvatiti kao sigurnu zaštitu. Već smo pisali da se na klijentskoj strani svaka zaštita može izigrati. Ali pošto ima daleko više običnih korisnika od militantnih sve ovo ipak ima smisla jer se rasterećuje server tako što se još na klijentskoj strani definiše veličina teksta.

Submit button

Submit button (submit dugme) je obavezno u svim formama jer se na njega klikne kad je sve popunjeno da bi forma poslala podatke. Zato sam ja dao vrednost POSALJI. Submit button je isto element forme. Njegov tag je <input type="submit"> koji uvek sadrži atribut VALUE osim ukoliko želite da vam se na dugmetu ispiše Submit Query. Vrednost VALUE atributa je znači tekst koji će se prikazivati na dugmetu. SUBMIT tag mora da sadrži atribut NAME ukoliko forma šalje podatke nekoj skripti za obradu podataka, na primer PHP skripti. Vrednost atributa NAME se naravno ne vidi u brauzeru, ali se vrednost imena šalje skriptama kao što su PHP kojima je to neophodno. Ako koristimo formu samo u JavaScript-ovima onda nije neophodno imenovati submit dugme.

Image button

Image button može da zameni submit dugme i besmisleno je da se zajedno nadju u istoj formi jer vrše istu funkciju. Naime priča je vrlo slična kao i za submit, samo što IMAGE dugme nema VALUE atribut a ima atribute koji su vezani za slike. Evo jednog IMAGE BUTTON taga pa će sve biti jasnije:

<input type="image" src="dugme.gif" name="submitSlikovno" width="60" height="60" ALT="POŠALJI">

Znači kad se klikne na IMAGE dugme forma šalje podatke. E sad kao što vidimo postoji i SRC argument a on kao što znamo daje kratko objašnjenje slike ako se ona iz nekog razloga ne pojavi. Znači važe svi argumenti koje smo naučili u vezi slika da se ne ponavljamo. Jedino treba naglasiti da je poželjno uvek koristiti ALT argument obzirom da nekad može se desiti da se ne pojavi slika pa da ljudi znaju gde je submit dugme. Takodje NAME argument uvek mora da se koristi ako forma šalje na primer PHP skriptama podatke, a ako šalje JavaScript-u onda nije neophodno.

Reset

Reset dugme nije obavezno ali se u ogromnoj većini formi koristi. Reset dugme se klikće kad želimo da izbrišemo sve šta smo uneli u polja forme, na primer zato što smo pogrešili na više mesta pa se više isplati da sve ponovo popunimo. Reset dugme ima tag <input type="reset"> koji uvek sadrži atribut VALUE osim ukoliko želite da vam se na dugmetu ispiše Reset. Vrednost VALUE atributa je tekst koji će se prikazivati na dugmetu u brauzeru.

Password Field

Password field je apsolutno u svemu isti kao i TEXTBOX samo što se ovde pojavljuju tačkice dok pišemo u prozorče a u texbox-u se pojavljuju slova koja pišemo. Znači ovde se isto pamte u VALUE atributu ono što zapišemo ali vizuelno vidimo tačkice kao zaštita šifre da neko ko posmatra sa strane ne vidi šifru. Tag ovog atributa je <input type="password">. Ponavljam još jednom, sve ostalo je apsolutno isto kao kod textbox-a.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma