IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

TR tag

Ovde ću dati tabelu atributa koji se koriste u TR tagu. Napomena: da bi lakše shvatili u jednoj horizontalnoj liniji tabele biće ubacivani atributi a u drugoj ne.

Atribut Kod Prikaz Objašnjenje
bordercolor=#rrggbb

<table border=7>
  <tr bordercolor=#3333FF>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
definiše boju linija ćelija koje poseduje taj TR tag u kome je bordercolor atribut. Uvek mora u TABLE tagu da stoji border atribut. Ne podržavaju svi brauzeri
bordercolordark=#rrggbb

<table border=7 >
 <tr bordercolordark=#3333FF>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Daje boju gornjoj i levoj liniji svim ćelijama po horizontali. Taj atribut uvek ide sa border u TABLE tagu, ali vrlo često i sa bordercolor u istom TR tagu. Ne podržavaju svi brauzeri
bgcolor=#rrggbb

<table>
  <tr bgcolor=#B0D8FF>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Daje boju pozadini svih ćelija koje sadrži taj TR. Ako se ne koristi bgcolor defoltna vrednost je pozadina tabele a ako nema ni tabela pozadinu onda je pozadina strane.
align=right ili center ili left

<table border=3 width="124">
  <tr align=right>
    <td>ACA</td>
    <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICA</td>
    <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Smešta sadržaj ćelija uz desnu ivicu ćelija ako je vrednost atributa right koje se nalaze u tom tagu TR. Ako je vrednost left onda se smešta u levu stranu (to je i po defoltu), ako je center onda u centar.
valign=top ili bottom ili middle

<table border=3 height=130>
  <tr valign=top>
     <td>ACA</td>
     <td>IKA</td>
  </tr>
  <tr>
     <td>ICA</td>
     <td>ERA</td>
  </tr>
</table>

ACA IKA
ICA ERA
Sadržaj ćelija smešta uz gornju ivicu ćelija, i to onih ćelija koje se nalaze u tom TR tagu. Ako je bottom onda smešta uz donju ivicu a ako je middle onda u sredinu. Middle je po defoltu ako se i ne koristi valign atribut
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma