IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Transparentnost boja

Kao što je već pisano providnost (transparentnost) boja možese praviti pomoću rgba definicije za boje, pomoću njenog zadnjeg parametre, koji se kreće od 0 - boja se i neće videti, 0.5 - polutransparentna boja i 1 - kad boja nije nimalo transparentna. Medjutim ako su sve boje transparentne podjednako onda ne moramo svuda koristiti rgba, već možemo rgb, a transparentnost definisati kao globalnu pomoću sledeće funkcije:

globalAlpha = vrendnostTransparentnosti

vrednostTransparentnoszi se naravno kreće od 0 do 1, sve isto kao kad se definiše transparentnost u zadnjem parametru rgba definicije boje. Evo primera:

function crtaj() {
    canvas = document.getElementById("kocke");
    if (canvas.getContext) {
        ctx = canvas.getContext("2d");
  // Crtanje pozadine
        ctx.fillStyle = "#FD0";
        ctx.fillRect(0,0,75,75);
        ctx.fillStyle = "#6C0";
        ctx.fillRect(75,0,75,75);
        ctx.fillStyle = "#09F";
        ctx.fillRect(0,75,75,75);
        ctx.fillStyle = "#F30";
        ctx.fillRect(75,75,150,150);
        ctx.fillStyle = "#FFF";
  // Definisanje transparentnosti
        ctx.globalAlpha = 0.2;
  // Crtanje polutransparentnih krugova
        for (var i=0;i<7;i++){
            ctx.beginPath();
            ctx.arc(75,75,10+10*i,0,Math.PI*2,true);
            ctx.fill();
         }
    }
}

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte