IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Otvaranje stranice u iskačućem prozoru

Moguće je otvoriti i čitavu stranicu, bilo da je ona HTML, ili PHP itd, u iskačućem (popup) prozoru. Funkcija za to je open( ). Šematski izraz je sledeći:

window.open(URL, ime, parametri, zamena)

URL - parametar u kome se u znacima navoda upisuje link bilo koje web stranice, bilo da je sa našeg sajta ili nekog drugog. To je opcioni parametar, i ako se ne navede možemo na primer mi sami definisati sadržajm tog prozora, što će mo kasnije kroz primer i videti. Ne navodi se tako što se samo stave navodnici a ništa se ne piše izmedju njih

ime (neobavezan parametar) - ako ga ne želimo samo stavimo znakove navoda a ništa ne pišemo. Taj parametar određuje naziv stranice ukoliko je prvi parametar samo navodnici. Medjutim tu možemo definisati i na koji način će se otvoriti taj novi prozor. Vrednosti koje se mogu naći u ovom parametru su sledeći:

  • _blank - strana se otvara u novom prozoru. To je po defaultu
  • _parent - strana se otvara u takozvanom  "roditeljskom" okviru, to jest u prozoru u kome smo i inicirali pokretanje te strane
  • _self - slično kao prethodno
  •  _top - vezano za frameset, a za obične strane slično kao prethodna dva
  • Ime - ime prozora

Parametri (takodje neobavezan parametar) - tu se navode parametri koji opisuju kako će izgledati novootvorena stranica. Na primer da li će imati klizače, kolika će biti po dimenzijama i slično. Znači mogu se tu naći i svi ti parametri zajedno samo se odvajaju zarezom, i svi se stavljaju unutar jednog para navodnika. Videćete u ostalom u primeru. E sad tih parametara ima podosta pa da ih damo tabelarno sa objašnjenjima:

Parametar Objašnjenje
channelmode = yes | no | 1 | 0 Hoće li ili neće prikazati prozor u kompletu. Po defaultu je nula ili no
directories = yes | no | 1 | 0 Hoće ili neće prikazati menju za direktorijume. Po defoltu je 1 ili yes.
fullscreen= yes | no | 1 | 0 Hoće li ili neće prikazati prozor u full-screen modu. Zadana je no ili nula. Prozor u full-screen modu takođe mora biti u kompletu
height = pixels Visina prozora u pikselima, ali se oznaka za piksele ne piše. Minimalna visina je 100.
width = pixels Širina prozora u pikselima, ali se oznaka za piksele ne piše. Minimalna širina je 100.
left = pixels Smešta popup prozor na odredjenom položaju u odnosu na levu ivicu brauzera
top = pixels Smešta popup prozor na odredjenom položaju u odnosu na gornju ivicu brauzera
location = yes | no | 1 | 0 Da li da prikže adresno polje u brauzeru za taj popup. Po defoltu je yes
menubar = yes | no | 1 | 0 Da li da prikazuje menubar u brauzeru za taj popup. Po defoltu je yes
resizable = yes | no | 1 | 0 Da li da omogući promenu veličine popup prozora. Po defoltu je yes
scrollbars = yes | no | 1 | 0 Da li da prikazuje scrollbar u brauzeru za taj popup. Po defoltu je yes
status = yes | no | 1 | 0 Da li da prikazuje status bar u brauzeru za taj popup. Po defoltu je yes
titlebar = yes | no | 1 | 0 Da li da prikazuje naslov bar u brauzeru za taj popup. Po defoltu je yes
toolbar = yes | no | 1 | 0 Da li da prikazuje toolbar u brauzeru za taj popup. Po defoltu je yes

Zamena - je takodje opcioni parametar koga ako želimo možemo potpuno izostaviti. Konkretan parametar može može imati jednu od dve vrednosti, a one su true ili false. Ako je true, nova lokacija će zameniti trenutnu stranicu u istoriji brauzera. Neki brauzeri će jednostavno ignorisati ovaj parametar. Evo primera open( ) funkcije:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function otvori(){
    window.open("http://mmance02.on.neobee.net", "Moja strana", "toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, scrollbars=yes, width=550, height=600");
}
</script>
</head><body>
<input type=button value="otvori stranicu" onclick="otvori()">
</body></html>

A evo primera kad otvaramo novu stranicu i u njoj pišemo nešto:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function otvori(){
prozor = window.open("","Nasa","width=400, height=300");
prozor.document.write("Ovo je nas prozor, zar nije lep?");
}
</script></head><body>
<input type="button" value="Otvori našu stranu" onclick="otvori()">
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte